Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året - Grovplanering

Skapad 2020-10-05 07:59 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vårt tematiska arbete för läsåret HT20/VT21 kommer att utgå från året där vi systematiskt arbetar med och utvärderar vårt arbete i relation till läroplanens syften och mål.

Innehåll

Året 

Bakgrund 

I Upptäckarhuset inleddes läsåret 20/21 dels med att ett helt nytt arbetslag bildades och stora förändringar i barngrupperna. Därför har vi uppmärksammat att det finns ett behov av lära känna varandra bättre i både arbetslag och barngrupp. Därav valde vi temat året eftersom det ger oss en tydlig arbetsgång men också ett brett arbetområde som ger oss utrymme att utforma utbildningen på ett sådant sätt att både barnens och arbetslagets behov och intressen ska få utrymme.  

 

Mål 

Vi strävar efter att barnen ska skapa en förståelse för året och dess delar. 

 

Genomförande

Vårt tema kopplas till våra centrala ämnesområden inom Montessoripedagogiken som språk, matematik, naturvetenskap, kultur, kreativitet samt värdegrund.

 

Montessori 

Vi använder oss av Montessoris färgkodning för året och årstiderna i allt material som berör området.  

Vi använder oss av färdiga och egengjorda material som berör året och årstiderna.  

 

Språk 

Vi använder oss av sagor, sånger och ramsor för att stödja barnens språkutveckling och ge barnen möjligheter att skapa en förståelse för vilka ord och begrepp som är synonyma med året.  

 

Matematik 

Vi belyser att året är indelat i olika delar, så som årstider, månader, veckor m.m. för att ge barnen möjligheter att skapa en förståelse för vilka matematiska begrepp som är synonyma med året.

 

Naturvetenskap 

Vi belyser att året har metrologiska skillnader och att naturen förändras utefter dessa för att ge barnen möjligheter att skapa en förståelse för vilka naturvetenskapliga begrepp som är synonyma med året.

 

Kultur 

Vi uppmärksammar kulturella högtider under årets gång och använder även här Montessoris kodning för året för att ge barnen möjligheten att skapa en förståelse kring när högtider infaller.  

 

Kreativitet 

Vi stävar efter att komplettera vårt arbete med kreativa inslag, där barnen själva får skapa för att ge barnen möjligheter att utveckla sin förmåga till kretativitet och skapande.

 

Värdegrund 

Vi lägger fokus på barnens födelsedagar och har också dem som utgångspunkt för att barnen ska skapa en förståelse för året genom att belysa varje enskilt barns egenvärde.   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: