👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och språkutveckling

Skapad 2020-10-05 07:47 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Även detta året kommer vi arbeta med Läslyftet som gemensam kompetensutveckling för Smedjegårdens pedagoger, vilket kommer barnen tillgodo genom fokus på Språkutveckling. Läsårets fokusområde är "Matematik och Språkutveckling" vilket sätter igång mycket samtal kring matematik och matematisk problemlösning i vår vardag. För att skapa en djupare förståelse erbjuder vi varierad undervisning och låter alla sinnen vara med i lärandet och låter barnen möta temat under en längre tid.

Innehåll

 Tidigare veckor har vi använt oss av UR-play serien Miniräknarna som inspiration för vår matematikundervisning. Där beskrivs olika begrepp inom matematiken och vi har än så länge fokuserat på mönster, prepositioner och geometri. Utifrån dessa begrepp erbjuder vi planerade undervisningssituationer, erbjuder material och miljöer och framför allt använder vi oss medvetet av spontana undervisningssituationer. Vi hör att barnen mer och mer börjat använda sig av olika nya matematiska begrepp i fler situationer och prövar dem mot varandra. Vi upplever att barnen visar en tydlig medvetenhet om vad lärandeobjektet är i vårt tema. Målet med temaarbetet är att skapa en djupare matematisk kunskap hos barnen.

v41 Vi tittar en gång till på Miniräknarna "Smörgåsens alla former" för att introducera geometri. Sedan går vi på formjakt på torget där vi har gömt olika geometriska former. Vi koncentrerar oss på triangel, cirkel, rektangel. Kan vi formatera oss som dessa om vi samarbetar? Torsdag går vi till skogen och skapar former av olika naturmaterial. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18