Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 7A ht20- Agenda 2030 v41

Skapad 2020-10-05 07:46 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Geografi
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” (Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016) 2019 var året då skolungdomar började masstrejka för klimatet över hela världen, ofta inspirerade av Greta Thunberg. Vi ska jobba med klimatet och klimatförändringarna. Först ska vi gå igenom grunderna när det gäller klimat och väder och sedan ska vi fokusera på klimatförändringarna. Agenda 2030, de globala målen, är de 17 mål världens länder kommit överens om i FN. I korthet handlar de om att till år 2030 avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Vi ska fokusera på mål 13.

Innehåll

Vi kommer ha diskussioner, genomgångar, eget arbete och se olika filmer. Arbetsområdet avslutas med ett prov på fredag 2/10. Information om provet nedan. Vi kommer börja dagarna med nyheter och koppla dessa till arbetsområdet.

 

Litteratur:

Sos Geografi 7-9 s 24-35 och s 37-55.

 

Filmer, sli.se (medioteket):                

”17 De globala målen: 13 Bekämpa klimatförändringarna” 4 min

”Väder” 16 min

”Klimat och väder i Sverige” 16 min

”Klimatresan: Kiribatis försvinnande örike” 17 min

 ”Klimatresan: Sverige koldioxidbantar” 36 min

 

Youtube, inspelade genomgångar: 

a) Klimat och klimatzoner Studi 

b)Klimatförändringar Studi

c)Paxi-Dag och natt och årstiderna

d)Paxi-växthuseffekten

                      

Vad ska du ha koll på till provet:

 

1. Vad menas med klimat och väder?

2.Vad påverkar klimatet i ett område? (höjd över havet, vindar, havsströmmar, kust och inland, avståndet till ekvatorn)

3.Vad kännetecknar i stora drag de olika klimatzonerna och vegetationszonerna (växtligheter).

4.Vad finns det för samband mellan klimat och vegetation (växtlighet). Mellan klimat och befolkningsfördelning. 

T. ex att det är varmt och regnar mycket vid ekvatorn. Värmen och fukten gör så att det växer mycket där... däremot bor de få människor i regnskogen p. g.a..........

6. Förklara vad växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten är (global uppvärmning)?

7.Vilka orsaker finns till klimatförändringarna.

8.a) Vilka är konsekvenserna p. ga. klimatförändringarna?  (t. ex. havsytan höjs, värmeböljor, extrem torka, kraftigare oväder, korallrev dör,)

   b) Hur påverkar det människan, samhället och miljön i olika delar av världen. (T.ex. Kiribati, havsnivån stiger, hem och försörjning             försvinner. 

9.Vad kan vi (individ) göra för att minska klimatförändringarna och vad kan samhället göra (T.ex. politiker, myndigheter, företag) göra.

10.Vad är ett klimatdiagram och hur läser man av och tolkar ett klimatdiagram. 

11.Varför har vi olika årstider?

12.Varför har vi lågtryck vid ekvatorn?

13. Varför har vi högtryck vid vändkretsarna?

14. Begreppen (Begreppsschema)

 

 

Vi kommer att jobba med följande delar ur det centrala innehållet för åk7-9: 

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna

kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: