Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Södermalm 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-10-05 08:09 i 133511 Förskolan Skeppet Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljning av projektarbetet. "Barns möte med naturen". Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i de pedagogiska processerna.

Innehåll

BARNS MÖTE MED NATUREN - HÅLLBAR FRAMTID                                                                                                      

Projektbeskrivning

 

Under hösten har vi på avdelningen Piren 3 utgått från barnens "projektbilder" för att starta upp vårt projekt. De som bilderna har gemensamt är grönska och träd. Vi kommer i projekt fokusera på naturen i vår närmiljö, det vill säga träden utanför vårt fönster, på gården och i parkerna. Vi har observerat och fotograferat träden tillsammans med barnen och pratat om dem. 

 

 

 

VAD: 

 • Vad – ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om?
 • Vi ska fånga barnens intressen och planera aktiviter och tillföra material som utmanar deras tänkande, exempelvis luppar, blanda färger och använda oss av projektorn. 
 • Barnen ska få kunskap om naturen och olika slags träd. 
 • Barnen ska få möjlighet att undersöka löven som vi plockat, jämföra storlek, struktur och färg.
 •  
 • Vad är det ni och barnen är nyfikna på? 
 • Just nu är barnen är intresserad av bladen som ringlar ner till marken.  
 • Barnen gillar att titta och peka på exempelvis fåglarna, som flyger till och från trädet. 
 • Vad händer med löven? Vem bor i trädet? 
 • Vi ska ta vara på barnens nyfikenhet och intressen i undervisningen och planera aktiviteter och tillföra material som leder projektet framåt. 
 •  
 • Vad säger styrdokumenten?
 • Vi kommer att utgå från läroplanens olika delar och ha både planerad och spontan undervisning, exempelvis naturkunskap, estetiska läroprocesser och literacy om träd. 
 •  
 • Vad är det ni i arbetslaget behöver skaffa kunskap om? 
 • Träd i allmänhet och närmiljön.  
 • Naturkunskap och årstidernas växlingar.
 • Vi har införskattat några böcker om träd både för barn och vuxna. 

 

VARFÖR 

 • Syftet är att ge barnen kunskap om deras närmiljö och naturen utanför deras fönstret. De ska få möjlighet att studera naturens processer och årstidernas växlingar.
 • Genom att få kunskap om naturen, exempelvis "vad heter trädet?", "vem bor i trädet.?" Så utgår vi från att barnen kommer att värna mera om naturen, om de har kunskap om den.  
 • Vi har delvis utgått från barnens bilder, men även för att de visat intresse för vad som händer utanför fönstret. 
 • Undervisningen ska utgå från barnens intresse och erfarenheter. Barnen lär sig i grupp tillsammans med andra. 
 • Våra förväntningar är att barnen ska få ny kunskap och ett gemensamt projekt att samlas kring. Vi förväntar oss också att det ska vara intressant, lärorikt och kul.

 

HUR 

 • Vi kommer att arbeta med projektet i mindre grupper, tisdag, onsdag och torsdag på förmiddagen. På dessa tider kommer vi att ha planerade aktiviteter. Utöver de kommer vi att ha spontan undervisning. 

 • Vi kommer att introducera nytt material till barnen upprepade gånger, exempel färger och lera. 

 • Nedan följer exempel på hur vi har arbetat med projektet. 

 • Vi har i mindre grupper plockat löv med barnen som de har sköljt och undersökt. 

 • Därefter har vi blandat färger och barnen har fått måla upprepade gånger.

 

 • Den pedagogiska lärmiljön innne på avdelningen kommer att präglas av projektet. Vi har satt upp viss dokumentaion så att barnen kan följa sin utveckling. 
 • Vi kommer att bygga upp en miniskog på avdelningen, som är i en nisch i en bokhylla.
 • Vi har fotograferat träden utan fört vårt fönster och planerar att göra det återkommande. 

 • Barnen kommer att få fotografera löv och trädets delar. 

 • Med hjälp av projektorn så kommer barnen att få vandra i olika slags skogar.  

 

VEM

Alla barn och vuxna på Piren3 är tillsammans delaktig i projektet. Alla barn ges förutsättningar att delta på sitt eget sätt. Vi reflekterar tillsammans med barnen och har sett på bilder från projektet, för att de ska ha möjlighet att kommentera bilderna och reflektera.  

 

Projektfrågor

Våra projektfrågor kommer att utgå från barnens tankar och intressen. 

Vi observera och dokumentera vad barnen är intresserade av. Vi har hittills mest fokuserat på olika slags löv, men barnen har också börjat prata och peka och visat intresse för "vem bor i trädet?". De har också sagt kommentare som "djur behöver inte sitta på stolen och äta!" "träden är också svarta, det är inte bara löv". 

Våra projektfrågor kommer att utgå från barnens intresse och vi kommer att tillföra material så att de får djupare kunskap om naturen. 

 

 

 

 

 

 •  
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: