👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geckos planering ht -20 kroppen

Skapad 2020-10-05 09:48 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med kroppen och benämna kroppsdelar på olika sätt. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet?

Vi har delat upp Djungelns barngrupp i mindre grupper som vi arbetar i två gånger i veckan. Att vi som pedagoger hittar olika strategier och aktiviteter som vi arbetar med tillsammans utifrån barnens intressen. Vi ska gemensamt arbeta ihop gruppen och ta tillvara på våra olikheter och likheter för att skapa de bästa förutsättningar att bli en grupp som strävar mot samma mål i verksamheten.

Vid påklädnad och olika lekar pratar vi om våra kroppsdelar på olika sätt, ex sätta foten i skon eller stöveln. För att barnen ska få en förståelse av vad vi menar med alla ord vi använder oss av i vardagen behöver vi arbeta med språket och en förståelse om varför vi behöver kunna dem. Som pedagog behöver vi prova olika arbetsmetoder och sätt att nå barnen då vi lär oss på olika sätt. Vi använder oss av bilder, kroppen, lek, sång och dans för att lära oss nya begrepp och utveckla ordförrådet.

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Under vår SKA-tid följer vi upp veckan som varit och planerar nya eller samma aktiviteter för veckan som kommer. Vi blickar tillbaka och reflekterar över vad vi pedagoger har gjort med barnen, hur barnen tagit emot undervisningen och aktiviteten kopplat mot läroplanen, samt gruppstorlek och gruppsammansättning. Detta kan kompletteras med filmsekvens eller ljudupptagning för oss pedagoger där vi tittar närmare på hur vi som pedagoger arbetar med och bemöter barnen för att arbeta vidare med vår undervisning.

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

  • Vi strävar efter att barnen ska kunna utveckla svenska språket och koppla ihop kroppsdelarna till kroppen
  • Vi strävar efter att varje barn ska få utveckla sin kroppsuppfattning och arbeta med den

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mia tillsammans med Jenny och Banne

Vem ansvarar för dokumentationen?

Mia tillsammans med Jenny och Banne

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18