Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bockarna Bruse

Skapad 2020-10-05 10:10 i Tegelslagarens förskola Alingsås
Förskola
Utifrån barnens intresse av sång, rim, ramsor och sagor har vi valt att arbeta med Bockarna Bruse som tema. I temat ser vi att vi kan beröra många delar av förskolans läroplan, språk, matematik, motorik, begrepp, känslor, samarbete, skapande och fantasi.

Innehåll

 

Syfte:

Vi ser att barnen är intresserade av språk i olika former såsom sång, rim och ramsor, rörelselåtar, böcker, samtal och flanosagor. Vi vill genom temat skapa många lustfyllda, roliga och spännande tillfällen som utmanar barnens språkutveckling på många olika sätt.

 

Mål:
Med utgångspunkt från kommunens övergripande mål Språk och kommunikationi förskolan har vi vi valt att arbeta med sagan Bockarna Bruse.

 


Vart ska vi?

Vi vill att barnen utvecklar sin kunskap kring:

Språk och kommunikation: Nya ord, begrepp och utökat ordförråd, använda TAKK

Matematik: Storlek, antal, räkneord och lägesord

Social kompetens: Turtagning, känslor

Rörelse och kroppskännedom: Finmotorik och grovmotorik
Naturvetenskap och teknik: Kunskap om växter och djur, byggnadskonstruktion

Lek: Fantasi och kreativitet

Skapande: Våga delta i estetiska uttrycksformer exempelvis bild.

 


Vad och hur ska vi göra?  

Vi kommer introducera Temat genom att berätta sagan med rekvisita. Vi kommer arbeta både i helgrupp men också i mindre grupper i olika konstellationer. Vi vill att barnen ska möta sagan på olika sätt och i olika uttrycksformer. Barnen kommer få lyssna på sagan, sjunga, berätta för varandra, dramatisera och skapa.

 

Hur ska vi dokumentera?

Vi kommer dokumentera med foto på vår dokumentationsvägg i hallen och i Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: