👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätt och orientering åk 1

Skapad 2020-10-05 10:14 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Du kommer att få lära dig grunderna i allemansrätten, vad man får och INTE får göra ute i naturen. Vi kommer även att prata om kartor och orientering. Vad är en karta? Vad finns det för olika kartor? Hur gör man kartor?

Innehåll

Planering som leder över 3 olika lektionstider.

Lektion 1, inomhus - Presentera presentation om Allemansrätten, avsluta lektionen med att diskutera.

Lektion 2, inomhus - Lära sig kartan med hjälp av tydlig och genomgående presentation av kartor hur de skapas, används och olika sorters kartor.

Lektion 3, utomhus - Dags för orientering. Med hjälp av föregående lektioner ska eleverna ha förbättrad kunskap hur man orienterar sig och ska därmed få i uppgift att hitta kontroller utsatta på skolan.

Uppgifter

 • Allemansrätten

 • Att lära sig kartan

 • Orientering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Orientering och friluftsliv

Orientering
Du förstår att kartan är en förminskning av verkligheten och kan identifiera enkla karttecken, såsom byggnad/hus, väg och skog.
Du kan med eller utan hjälp passa kartan efter omgivningen och orientera dig vidare till nästa kontroll.
Friluftsliv
Du har deltagit i friluftsaktiviteter.
Du kan Berätta något om allemansrätten.