👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Steg 1

Skapad 2020-10-05 10:40 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Moderna språk på Staffangymnasiet innebär följande språk: franska, spanska och tyska. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Innehåll

Moderna språk 1

Ämne: Moderna språk spanska steg1
Moderna språk på Staffangymnasiet innebär följande språk: franska, spanska och tyska. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

 

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i

målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

följande:

1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

    företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Kursinnehåll

Kommunikationens innehåll

• Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Reception (höra och läsa)

• Tydligt talat språk och enkla texter.

• Dialoger och samtal.

• Berättelser, filmer och sånger.

• Information och meddelanden, till exempel skyltar och reklam.

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser.

• Olika sätt att orientera sig i och välja bland texter och talat språk från internet och andra medier.

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och stavning.

• Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika

  situationer.

Produktion och interaktion

• Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar. Samtal och skrivande för    
  kontakt och kommunikation.

• Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och

  frågor.

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och

  andra fasta språkliga uttryck.