👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Ta hand om miljön. Låt den va grön".

Skapad 2020-10-05 10:48 i Hagadals förskola Oskarshamn
Förskola
Genom materialet ”Barr och Pinne räddar världen” kommer barnen att få utforska hållbarhet på olika sätt.

Innehåll

Under förra läsåret, -19/20 arbetade vi mycket med återvinning. Skräpplockar-promenader, sortering, konstruktion och skapande med det vi hittat och tänkt slänga. Barnen har fortfarande intresse för återvinning/återbruk. Det skapas/konstrueras och vi samtalar mycket om hur vi kan göra för att naturen ska må bra.

Vi kommer under läsåret -20/21 att arbeta med materialet "Barr och Pinne räddar världen" där vi tillsammans kommer att undersöka och utforska hållbarhet. Funderingar som barnen har handlar bl.a. om varför det är så mycket skräp i världen. Det finns även intresse för tekniken på återvinningsstationen och sopbilen. En del kompisar undrar över avgaser från bilar.

Vi kommer även att arbeta med hållbara relationer, hållbart språk och hur vi ska göra för att få en hållbar hälsa, både "kropp och knopp".

Genomförande: Tisdagar, onsdagar och torsdagar kommer vi att dela in barnen i mindre grupper för att undervisningstillfällena ska bli så givande som möjligt. Vi använder oss bl.a. av materialet "Barr och Pinne". Sång, musik och litteratur. Konstruktion och skapande -både eget och gemensamt. Vi använder olika digitala verktyg.

Syfte: Att tillsammans bli medvetna oss om vad vi kan göra för att ta hand om vår natur/miljö.

Mål: Att vi ska lära oss hur våra val påverkar naturen.

 

Alla pedagoger på avdelningen är ansvariga för att dokumentation sker löpande för att kunna utvärdera och analysera under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18