Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska planering

Skapad 2020-10-05 11:50 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Planering i engelska årskurs 1
Grundskola 1 Engelska
Detta är en planering för arbetsområdet engelska i årskurs 1. Under läsårets gång kommer du få: härma ramsor och sånger, delta i aktiviteter och svara på och ställa enkla frågor.

Innehåll

De mål engelskan utgått från är:

Skolan ska i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven...

- utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift 

- utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt åsikter

 

Bedömning:

Det som kommer bedömas är...

- elevens förmåga att förstå talad och skriven engelska 

- elevens förmåga att använda engelska muntligt

 

Konkretisering av målen för eleven:

- du härmar ramsor och sånger

- du deltar i aktiviteter

- du svarar på och ställer enkla frågor 

 

Undervisning:

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden: 

Räkneord, färger, djur, klassrumsord, hälsningsfraser, sånger, lekar & ramsor.

Eleverna kommer att få jobba i arbetshäften, delta i aktiviteter, sjunga & härma enkla fraser & ramsor.

 

Eleverna förväntas i slutet av läsåret kunna:

- färgerna

- räkneorden 1-10

- några vanliga ord på djur

- klassrumsord

- hälsningsfraser 

- delta i ramsor, lekar & sånger

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: