👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära åk. 4

Skapad 2020-10-05 12:05 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Bild
I det här arbetsområdet kommer du lära dig om färger och hur de fungerar tillsammans. Du kommer lära dig att använda händerna för att skapa en färgskala, hur du kan använda en bild för att skapa en berättelse samt hur vi kan använda färger för att visa olika saker.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du använda olika färger och olika sorters färg för att lära dig om hur färger kan fungera. 

Du kommer använda penslar, pennor, händerna och annat för att skapa olika motiv med färgerna. Motivet väljer du ganska fritt, kolla med Jack först. 

Du kommer skapa: 

 • En färgskala på stort papper,
 • En karaktär med en berättelse,
 • En utvärdering av ditt egna arbete 

Material i arbetsområdet: 

 • Papper, stora och små,
 • Penna, sudd, linjaler, runda objekt, pensel, sax,
 • Vattenfärg av olika slag, 
 • Händerna.
 • Förkläde! 

Vad övar vi på?:

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text,
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete,
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage,
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap,
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete,
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Färglära åk. 4

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Bildframställning
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag kan skapa en bild utifrån givna instruktioner. Jag kan skapa ett sammanhang för det jag skapar.
Jag kan skapa utifrån givna instruktioner och har egna idéer som för mitt skapande framåt. Jag kan skapa ett sammanhang och mening med det jag skapar.
Jag kan skapa utifrån givna instruktioner och har egna idéer som för mitt skapande framåt. Jag kan skapa ett sammanhang kring mitt det jag gjort och diskutera uttryck, innehåll och funktioner.
Redskap för bildframställning
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag vet om vilka delar som bygger upp en bild, till exempel färg, form, linjer. Jag kan använda olika material för att skapa bilder.
Jag vet om vilka delar som bygger upp en bild, till exempel färg, form, linjer. Jag förstår dessutom för- och bakgrund. Jag använder olika material till att skapa bilder.
Jag vet om vilka delar som bygger upp en bild, till exempel färg, form, linjer. Jag förstår dessutom för- och bakgrund. Jag använder olika material till att skapa bilder. Jag använder olika verktyg för att skapa olika budskap i bilder.
Bildanalys
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag kan använda uttryck som hör till ämnet bild för att beskriva mitt skapande. Jag ser skillnad på bilder som har olika budskap.
Jag använder uttryck som hör till ämnet bild för att beskriva och utveckla mitt skapande. Jag förstår att det finns skillnader mellan exempelvis reklambilder, informativa bilder och konstbilder.
Jag använder uttryck som hör till ämnet bild för att diskutera, beskriva och utveckla mitt skapande. Jag förstår och kan diskutera kring olika sorters bilder som har olika budskap.