👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik; plocka ut stödord, tankekarta, återberätta

Skapad 2020-10-05 12:01 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 5
Att berätta hur något ser ut och är, t ex en text om ett djur eller en stad, brukar vi kalla för en faktatext. Den kallas också för beskrivande text.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att få träna både din muntliga och skriftliga kommunikativa förmåga genom att:

 

Vi kommer att läsa texter och plocka ut stödord ur texten.

Stödorden antecknar vi, som hjälper dig att förstå hur en text kan styckindelas.

Stödorden använder vi till att återberätta både muntligt och skriftligt.

Du kommer att träna gemensamt med klassen och i par.

Du kommer också träna i par på att plocka ut stödord ur texter, göra tankekartor och återberätta skriftligt.

 

Bedömning:

Du plockar själv ut stödord, gör en tankekarta och återberättar den beskrivande texten skriftligt.

Du påbörjar att försöka skriva den beskrivande texten med styckindelning.