👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-05 12:31 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Undervisning och diskussioner kring hur vi tillsammans kan vara rädda om vår miljö och varför detta är viktigt.

Innehåll

Samplanering för undervisning.

 

Datum: 

Varför

Läroplansmål

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra tullen hållbar utveckling-såväl ekonomisk och social som miljömässig."

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Aktiviteter och undervisningstillfällen som syftar till att barnen ska bli medvetna och utveckla förståelse för vad hållbar utveckling är. Vi kommer främst fokusera vårt arbete med detta genom att rikta in oss på miljövård och begreppen återanvändning och återvinning. Vi kommer även arbeta med odling av frön genom arbetet med återvinning av material och i och med naturens växling till vår.

Var

(rum, plats, situation)

Inomhus på Räven såväl som utomhus på förskolans gård samt vid promenader/utfärder i omgivningen.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för 

Undervisning och diskussioner kring hur vi tillsammans kan vara rädda om vår miljö och varför detta är viktigt.

Begreppen återanvändning och återvinning.

Introduktion av olika material och hur dessa sorteras (plast, metall, glas, papper, batterier etc).

Besök till återvinningsstation.

Ur.se "Vad händer med återvinningen".

Barnen odlar frön i olika återvinningsmaterial som t.ex. i toalettrullar och i äggkartonger.

 

När

Tid för genomförande

Tid avsätts under dagen för de olika undervisningsformerna och aktiviteter.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Alla pedagoger ansvarar för gemensamma och egna undervisningstillfällen och aktiviteter.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)