👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi

Skapad 2020-10-05 12:59 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 5 Svenska
Temaarbetet poesi sträcker sig över 3-4 veckor och innefattar lektioner i svenska och bild. Projektet fokuserar på att läsa, lyssna, uppleva och tolka poesi och identifiera former av, och verktyg för att skapa poesi.

Innehåll

Temaarbetet poesi sträcker sig över 3-4 veckor och innefattar lektioner i svenska och bild. 

Projektet fokuserar på att läsa, lyssna, uppleva och tolka poesi och identifiera former av, och verktyg för att skapa poesi. Eleverna väljer själva om de vill presentera sina verk offentligt (i gemensamt “Poetree”) eller personligt (i diktbok). 

Arbetet avslutas med en egenskriven dikt som levandegörs med estetiskt uttryck (bild) och presenteras muntligt samt en analys av en klasskamrats dikt och gestaltning. 

 

Mål: 

 

 • Göra tolkningar av budskap i olika dikter och beskriva sina upplevelser av det hen läser (Sv)

 • Levandegöra sin texts budskap genom att kombinera med andra estetiska uttryck (Sv)

 • Identifiera centrala verktyg i poetiska texter, tex. tretal, anafor, upprepning och rim. (Sv)

Förmågor LGR11 SV

 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  Genom att skriva dikt och läsa upp 

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  Genom att läsa andras poeters dikter och fundera på vad de vill förmedla.

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  Genom att analysera andras verk och hitta strategier och strukturer att använda i egna dikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6