Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering2_ Påfågeln Gul-Språk och kommunikation.

Skapad 2020-10-05 13:04 i 181341 Förskolan Morkullan Stockholm Farsta
Förskola
Vad är kommunikation ? Hur gör vi för att kommunicera med varandra? Det vill vi undersöka, utforska och lära oss mer om på Gula Påfågeln.

Innehåll

 

Projektfråga: 

Hur kan en kommunicera?

 

Vi utgår från följande läroplansmål:

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI-verksamhetsindikator:

Barns språkliga och kommunikativa utveckling.

 

Projektbeskrivning:

VAD ( innehåll):

Vi kommer att undersöka, utforska och lära oss mer om språk och kommunikation genom olika uttrycksformer som TAKK - teckenstöd, sång, digitala verktyg, lek och andra uttrycksformer som dyker upp under projektets gång.

VARFÖR (syfte):

Vi ser att barnen visar ett stort intresse för språk och kommunikation. Vi är nyfikna på och vill utforska och vad barnen uppfattar och upplever som kommunikation och språk. Vi vill skapa möjligheter för barnen att upptäcka och få insikter om att en kan kommunicera på många olika sätt. Vi vill att barnen ska våga förmedla kommunikation på olika sätt och känna tilltro till sin egen förmåga och kreativitet. Vi strävar efter att bygga på deras språkglädje och kommunikationsförmåga.

HUR (metod):

Vi kommer arbeta i grupper med färre barn, där pedagogerna har olika ansvarsområden inom ämnet. Vi pedagoger kommer vara förebilder genom att använda ett korrekt och nyanserat språkbruk men även vara kreativa, fantasifulla och utmana barnen i olika sätt att kommunicera. Detta genom ett tillåtande, tydliggörande och undervisande förhållningssätt. Vi kommer att arbeta med reflektion tillsammans med barnen för att få fatt i de lärande som utvecklas och kunna ge dem utmaningar både på individ och gruppnivå. Vi kommer dokumentera projektet i planering och bedömning genom grupplärloggar varje vecka och sätta upp väggdokumentation på vår projektvägg. Vi pedagoger kommer systematiskt planera, reflektera och analysera under projektets gång. Vi pedagoger tar del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: