👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LIFE IN THE USA 2.0

Skapad 2020-10-05 13:13 i Klaraskolan Halmstad
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 8 Engelska
Inom detta arbetsområde ska vi lära oss mer om det stora landet i väst: USA. Ni jobbar enskilt eller i grupp och presenterar fakta om ett eller flera ämnesområden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Söka, värdera och använda fakta från olika medier i egen produktion: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Muntlig presentation av fakta om ett eller flera ämnesområden med hjälp av stödord och bilder i en Power Point. Ni producerar även varsitt faktablad med det innehåll ni sedan presenterar. Källförteckning ska finnas med.

Undervisning och arbetsformer

Vi startar upp gemensamt med att titta på olika klipp om USA. Därefter blir det textläsning/läsförståelse i digilär (realia: Life in the USA, New York).  Ni jobbar enskilt eller i grupp och presenterar muntligt till en Power Point.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9