Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I taket lyser stjärnorna

Skapad 2020-10-05 13:22 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering utifrån läsning av romanen I taket lyser stjärnorna, med fokus på analys och tolkning samt skrivandet.
Grundskola 6 – 7 Svenska
Om du dör mamma då tar jag självmord. Det gör jag. Då tar jag självmord. Nej, förresten. Det heter inte ta självmord. Det heter begå självmord och det heter ta livet av sig. Alltså. Om du dör mamma, då tar jag livet av mig. Så här inleds ungdomsromanen I taket lyser stjärnorna, som vi kommer läsa, samtala om och skriva kring under några veckor. Boken tilldelades Augustpriset 2003 för bästa ungdomsbok och är en bok om det svåraste svåra, om att vara stark och svag och om den första kärleken på blodigt allvar.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

-Du visar i samtal och diskussioner samt i din läslogg och i olika skrivuppgifter att du har läst och förstått handlingen.

-Du visar i samtal och diskussioner samt i din läslogg och  i olika skrivuppgifter att du har förmåga att tolka och analysera boken. Detta gör du  t ex genom att utifrån egna erfarenheter och kunskaper resonera kring bokens karaktärer, händelser och budskap.                              

-Du visar att du kan skriva olika typer av  texter och anpassa språk, uppbyggnad och innehåll till typiska drag för textens typ.

-Du visar att du kan bearbeta och förändra dina texter efter respons.

Undervisning

-Vi läser romanen I taket lyser stjärnorna för att träna förståelse och djupläsning.                                                                                                                     

-Vi diskuterar bokens innehåll med händelser och  karaktärer samt bokens budskap.

 -Vi tränar på att resonera kring bokens innehåll och budskap och att koppla till egna erfarenheter och kunskaper.     

-Vi skriver olika typer av texter för att träna texters uppbyggnad och typiska drag.

-Vi tränar på att ge och ta emot respons samt bearbeta texter mot större korrekthet, variation och med tydligare drag av textens typ.                                                                

Bedöming

-Din förmåga att läsa och analysera I taket lyser stjärnorna genom att du i samtal och texter resonerar bokens innehåll, uppbyggnad och budskap.                                                  

 -Din förmåga att skriva olika typer av texter utifrån bokens teman. Förmågan att bygga upp olika texter efter syfte samt förmågan att följa språkliga normer.

-Din förmåga att ge respons på texter samt ta emot respons och arbeta mot större korrekthet, variation och med tydligare drag av textens typ.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv
I taket lyser stjärnorna

Läsa och analysera skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse av textens handling
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart.
Analysera genom att resonera och jämföra
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden.

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang
Dina tankar uttrycks men de motiveras sällan.
Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan beskriva fördelar och nackdelar. Du kopplar på ett enkelt sätt till dig själv och omvärlden.
Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel. Du försöker problematisera genom att se saker från olika håll. Du kopplar i huvudsak till dig själv men också till omvärlden.
Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar och problematiserar. Du resonerar både allmänt och generellt.
Struktur
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Inledningen väcker intresse och det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Inledningen är intresseväckande och genomtänkt. Avslutet är väl fungerande.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnadsfel och vanliga sambandsord som och, med samt då används för att skapa viss variation.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp sambandsord.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker med hjälp av väl valda sambandsord.
Skrivregler
Du använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Regler för direkt anföring följs till viss del. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Du använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Ord
Du använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Du har en viss variation i ordvalet.
Du skriver varierat och strävar efter att hitta uttryck som skapar bilder hos läsaren.
Du skriver varierat och använder skickligt olika stilgrepp som metaforer och liknelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: