👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen - Stora tal

Skapad 2020-10-05 13:30 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet kommer vi att arbeta med tal mellan 0-1 000 000. Vi kommer att lära oss hur vi "lånar över noll", hur man beräknar multiplikation och division med tal som har nollor på slutet samt om våra beräknar är rimliga. Vi kommer även att träna upp vår förmåga att lösa problemlösningar och där få testa olika strategier. I slutet av kapitlet kommer vi att göra en historisk återblick och lära oss att avläsa samt skriva tal i det romerska talsystemet.

Innehåll

 

Tidsperiod:

 • Vecka 36-39

Vad ska jag lära mig? 

 • läsa och skriva tal inom 0 - 1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

 

Hur kan jag arbeta för att komma dit? 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar i matteboken
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • ta eget ansvar för ditt lärande
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • tar eget ansvar för ditt lärande
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 5A - Stora tal

Du behöver träna mer
Visar förståelse
Visar god förståelse
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Du kan ordna tal efter storlek
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Du kan använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Du kan avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet