👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati & diktatur ht 20

Skapad 2020-10-05 13:36 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Samhällskunskap
Området handlar om demokrati, diktatur, ideologier och Sveriges statsskick.

Innehåll

- demokrati

- diktatur

- ideologier och partier

- Sveriges statsskick

- källkritik

Matriser

Sam
Demokrati & diktatur

E
C
A
Beskriva och förklara
Du kan beskriva hur demokrati och diktatur fungerar och även hur Sverige styrs.
Dina svar är kortfattade och du får med det allra viktigaste. Dina faktakunskaper är ganska korrekta.
Dina svar är utförliga med exempel och förklaringar som gör svaren tydliga. Dina faktakunskaper är goda.
Dina svar nyanseras med mycket goda faktakunskaper.
Slutsatser
Du kommer fram till egna slutsatser om vad som är lika och olika mellan demokrati och diktatur.
Du får med de viktigaste likheterna och skillnaderna. Svaren är kortfattade.
Du får med flera likheter och skillnader. Dina svar är utförliga med tydliga och korrekta exempel och förklaringar.
Du får med skillnader mellan olika demokratier och mellan olika diktaturer. Du visar mycket goda faktakunskaper i dina förklaringar.
Påverkan
Du förklarar hur vi kan påverka politiken och hur politiken påverkar oss.
Du får med hur vi påverkas av att leva i en demokrati eller en diktatur. Du ger exempel på hur vi själva kan påverka.
Dina svar är utförliga med tydliga och korrekta exempel och förklaringar.
Du får med flera perspektiv, t ex socialt, ekonomiskt, politiskt, genus Du visar mycket goda faktakunskaper i dina förklaringar.
Argumenterar...
Du argumenterar för vad du tycker.
Dina argument är enkla och kortfattade. Du får med någon motivering.
Du motiverar dina argument utförligt med korrekta och tydliga förklaringar.
I dina motiveringar får du med olika perspektiv.
Värderar...
Du bedömer andras åsikter, t ex om hur ett land styrs.
Du kan enkelt motivera varför du håller med om eller inte håller med om någon annans åsikt.
Du kan enkelt motivera varför du håller med om eller inte håller med om någon annans åsikt.
Du bedömer andras åsikter utifrån flera perspektiv: vad som är bra, vad som är dåligt. Du kan motivera på ett tydligt sätt.