Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT20 Favorit matematik 3A

Skapad 2020-10-05 13:57 i Hindås skola Härryda
Grundskola 3 Matematik
Hej! Tillsammans med oss lär du känna matematikens spännande värld. Med hjälp av uppgifter och spel lär du dig saker inom matematiken. Samtidigt repeterar du sådant som du redan kan. Hoppas du får glädje och framgång med din matematik. Hälsningar, Charlie, Isa, Sally och Kurre.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

 

Så här kommer vi att arbeta

Under hösten kommer vi att arbeta med matematik i många olika former och på olika sätt. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3A. Målet är att du genom undervisningen ska ges förutsättningar att träna på och utveckla dina förmågor.

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • lyssna på inspelade genomgångar från Favorit matematik
 • samtala och diskutera om olika matematiska problem och lösningar 
 • arbeta i boken
 • arbeta praktiskt

Det här ska du lära dig

Taluppfattning, addition och subtraktion

 • talen 0 till 1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • växling över 0
 • uppställning med flera termer

Multiplikation

 • sambandet addition och multiplikation 
 • multiplikationstabellerna 2 och 9
 • kommutativa lagen vid multiplikation 
 • multiplicera med 10 och 100

Multiplikation, problemlösning och datalogis tänkande

 • prioriteringsregler
 • multiplikation med uppställning
 • problemlösning
 • datalogiskt tänkande, kod och programmering

Division och proportionalitet 

 • division, delningsdivision och innehållsdivision 
 • att skriva division
 • division med rest
 • sambandet division och multiplikation
 • proportionalitet 
 • skala

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

 • växling
 • termer
 • kommutativa lagen 
 • prioriteringsregler
 • proportionalitet
 • skala
 • rest
 • datalogiskt tänkande 

 

Så här kan du visa dina kunskaper

 • i det dagliga arbetet (bl.a. Favorit matematik och i det praktiska arbetet )
 • genom att "prata och uppleva matematik" i klassen, grupper eller i par
 • diagnoser/tester
 • genom att delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit matematik 3A

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Kapitel 1
Kan räkna med tiotalsövergång vid addition och subtraktion 0-20 8+3 5+9 12-7 14-9
Kan använda begreppen addition, subtraktion, term, summa och differens.
Kan räkna med tiotalsövergång vid addition och subtraktion 0-100. 38+5 84-7
Kan använda hundratavlan som hjälpmedel vid addition med huvudräkning. 23+30 39+24
Kan räkna stegvis i addition. 32 + 30 + 3 = 62 + 3 = 65 49 + 40 + 6 = 89 + 6 = 95
Kan använda hundratavlan som hjälpmedel vid subtraktion med huvudräkning. 99 - 30 - 2 = 69 - 2 = 67 61 - 50 - 2 = 11 - 2 = 9
Kan talen 0-1000
Kan vad som är hundra, tio och entalssiffran i ett tal.
Kan skriva talet före och efter. __ 349 __ __ 490 __
Kan addition med uppställning och växling. 123 456 +45
Kan subtraktion med uppställning och växling. 779 -78
Kan växla över noll i subtraktion. 206 -63
Kan räkna med tre termer med uppställning. 765 - 543 - 121 =
Kapitel 2
Förstår sambandet mellan addition och multiplikation. 3+3+3+3= 12 4 *3=12
Kunna multiplikationstabellerna 0,1,2,5,10
Kunna multiplikationstabellerna 3 & 4.
Kunna använda en bra strategi för att räkna ut multiplikationstabellerna 6,7,8,9.
Du visar att du har förståelse för och kan den kommutativa lagen. Kan du 3x9 så kan du också 9x3.
Kapitel 3
Kan använda sig av prioriteringsregeln. Att multiplikation och division ska räknas före addition och subtraktion. 2*4+1=9 8 + 1 = 9
Förstår begreppet uttryck och kan bilda uttryck utifrån en bild. ( 3 meloner i 4 grupper och 5 bananer) 3*4+5= 17
Kan hitta viktig information och rita en bild som stöd i problemlösningsuppgifter.
Kan bilda ett uttryck ( 2*6+4= ) av en problemlösningsuppgift och lösa uppgiften.
Kunna räkna multiplikation med uppställning
Kapitel 4
Dela tal - dela in i lika stora grupper.
Kunna skriva divisionstal. 10/2
Kunna räkna division med rest. 17 / 5 = 3 rest:2
Förstår sambandet mellan division och multiplikation. 8 / 2 = 4 4 * 2 = 8
Kunna använda prioriteringsregeln när du räknar division. 5 + 20 / 4 =
Kunna använda begreppen täljare, nämnare och kvot.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: