Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativa i Vulkanprojektet

Skapad 2020-10-05 14:10 i Parkstugan Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnens intresse för vulkaner är stort just nu hos oss på Röda. Tillsammans med Kreativa funderar vi över hur vi kan utmana barnen med olika skapande aktiviteter och material för att skapa vulkaner till barnens lek och lärmiljö. Barnen som nu är vana att ha sin egen projektvägg har spontant uttryckt nu MÅSTE vi ha en vulkanvägg!

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 • Vi vill ta till vara på barnens intresse "vulkaner", som de brinner för just nu. Barnen ska få prova på olika tekniker i sitt skapande, samtidigt som de får vara delaktiga i utvecklingen och skapande av sitt material i lek och lärmiljöerna.

 • Vi tittar på film om vulkaner, sätter upp bilder på olika vulkaner, läser böcker och fakta om vulkaner som inspiration. Barnen som sedan tidigare är vana att ha sin egna projektvägg har spontant uttryckt att nu MÅSTE vi ha en vulkanvägg.

 • Reflektionsmöte på samlingen , där vi frågar barnen hur kan vår vulkanvägg se ut, vad tycker ni ska finnas med på väggen? Samla in barnens idéer och dokumentera barnens idéer på whiteboardtavlan.
 • För utom skapande av vulkanväggen ger vi också barnen möjlighet att spontant när de vill skapa egna vulkaner, genom att fylla på med material (bl.a.återvinningsmateria, tejp, lim olika sorters papper, färger mm)  Barnen får vara delaktiga och ta med skräpmaterial hemifrån. Vi utser också en utställningsplats där barnen kan samla och visa upp sina alster.

 • Vi dukar upp material för vulkanväggen bl.a. spännpapper och färger mm. Barnen är sedan tidigare vana att alla som vill och önskar delta får det men kanske inte samtidigt. De kommer och går och deltar efter intresse och förmåga.

 • _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

Vulkanväggen har legat i vila under december för julpyssel och jullov. Nu har vi haft ett nytt vulkanmöte och tittat på våra anteckningar från förra mötet i nov. Barnen kommer i håg exakt vem som hade sagt vad på förra mötet. Vi bestämde snabbt en plan för hur vi går vidare med start nästa vecka.

Vi har sett hur barnen under hela tiden spontant ritat, byggt och lekt vulkaner och lava. Nu senast började några barn spontan bygga en vulkan i snö. De var mycket engagerade och visste vad de ville ha i vulkanen, lava som sprutar. De hade erfarenhet från ett tidigare experiment och "beställde" karamellfärg, vatten och ett sånt där pulver" av oss pedagoger. Det ledde till att vi gjorde om vulkanexperimentet från tidigare i höstas, men denna gång i deras snövulkan.

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

Vi fortsätter med att göra en vulkan och annat utifrån våra anteckningar till vulkanväggen. 

Vi gör ett vulkantält som man kan gå in i. Vi plockar ut alla våra dinosaurier och placerar i en korg bredvid vulkantältet.

Vi letar efter mer faktaböcker om vulkaner och dinosaurier.

Vi tittar på fler vulkanfilmer tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: