Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt med årstider

Skapad 2020-10-05 14:29 i Ättekullaskolan Helsingborg
Denna LPP kommer du att arbeta med under hela läsåret. I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar och vad som kännetecknar dem. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3) Matematik NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Varför har vi 4 årstider och vad är det som gör att vi har dag/natt? Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Nu ska vi lära oss mer om detta!

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • vilka årstider vi har och när de inträffar under året
 • varför vi har olika årstider
 • kunna berätta vad som kännetecknar de olika årstiderna (djur och natur)
 • årets månader
 • veckodagarna
 • varför det blir dag och natt.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få titta på film.
 • Du kommer att rita bilder som med årstiderna att göra.
 • Du kommer att arbeta själv, i par och i grupp, både vid diskussioner och skrivövningar.
 • Du kommer att följa naturen ute i naturen.
 • Du kommer att dokumentera dina kunskaper genom text/bild.
 • Du kommer att få sjunga sånger.
 • Du kommer att få göra en Årstidsbok.

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång.
Du visar dina kunskaper genom samtal och dokumentation. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

NO Sv Ma Bl SO SvA
Matris året runt

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Fyra årstider
Kunna namnet på våra fyra årstider.
Du kan namnet på några av årstiderna.
Du kan namnen på alla fyra årstiderna.
Varför olika årstider?
Kunna varför vi har olika årstider.
Du vet att vi har olika årstider, men är inte riktigt säker på hur det blir så.
Du vet att vi har olika årstider för att jorden är olika långt från solen under året samt att jorden lutar.
Kännetecken olika årstider
Kunna vad som kännetecknar de olika årstiderna (djur och natur).
Du kan några kännetecken som hör till de olika årstiderna, men är inte helt säker på till exempel när man plockar svamp, när fåglarna flyttar, när djuren går i ide eller när knopparna kommer på träden.
Du vet vad som kännetecknar de olika årstiderna och kan koppla ihop olika kännetecken med rätt årstid.
Månader
Kunna namnen och ordningen på årets tolv månader.
Du kan namnet på några månader. Du kommer inte ihåg ordningen på månaderna.
Du kan namnen och ordningen på alla tolv månader.
Veckodagar
Kunna namnen och ordningen på veckans sju dagar.
Du kan namnen på några veckodagar.
Du kan namnen på veckans sju dagar.
Dag och natt
Kunna varför det blir dag och natt.
Du vet att det blir dag och natt, men kan inte förklara hur det kan bli det.
Du vet att det blir dag och natt. Du vet att det beror på att jorden snurrar runt sig själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: