Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering år 9

Skapad 2020-10-05 14:37 i Gränbyskolan Uppsala
Eleverna kommer att ha orientering under denna period. Vi kommer att ha ett teoripass där vi går igenom de olika karttecknen och sedan kommer eleverna att få prova på att orientera sig i olika miljöer.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under denna period kommer vi att ha orientering. Dukommer att få orientera i olika miljöer samt ha teoripass där vi går igenom de olika karttecknen, skala, hur man passar kartan, tumgreppet etc. Denna period kommer att avslutas med ett praktiskt prov i Röbo.

Innehåll

Ämnesmål

Målet är att du ska utveckla din orienteringsförmåga så att du kan orientera dig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

Arbetsformer

Du kommer att få öva olika typer av orientering i Gränbyområdet.

Du kommer att få träna karttecken, passa kartan, tumgrepp och skala.

Träna online

https://idrottonline.se/KungalvsOK-Orientering/Arrangemang/lardigorientera/Kartan/Kartansfargerochtecken Beskrivning och videoklipp om kartens färger och tecken.

https://www.elevspel.se/amnen/idrott/1060-orienteringstecken.html Träna tecken och färger genom ett spel

https://www.vetgirig.nu/quiz-9368/Karttecken-i-orientering/ Träna tecken och färger genom ett spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Gränbyskolan - Orientering år 8-9

Insats krävs
E
C
A
Kartpassning
Förstår innebörden av att passa kartan men har svårt att utföra det praktiskt.
Kan oftast passa kartan.
Passar kartan automatiskt.
Vägval
Du hittar en enkel väg till kontrollen, t.ex. genom att följa en stig, åkerkant eller cykelbana.
Du kan hitta en kortare väg till kontroller.
Du tar hänsyn till flera faktorer i dina vägval som t.ex. avstånd, höjdskillnad och underlag.
Kontroller
Du hittar några kontroller.
Du hittar mer än hälften av kontrollerna.
Du hittar de flesta kontrollerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: