👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Trä & Metall slöjd i åk 3

Skapad 2020-10-05 15:26 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Generell planering slöjd åk 2-3
Grundskola 3 Slöjd
Planering för Trä & Metall slöjd åk 3

Innehåll

Trä & Metall Slöjd åk 3

Arbetsområde:

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker.

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Kunskapskrav:

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverks­tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Centralt innehåll:

I årskurs 1–3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

• Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Enkla former av några hantverkstekniker.

• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

• Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

• Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg,form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck

Slöjden i samhället

• Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks-och prydnadsföremål.

• Några slöjdmaterials ursprung.

 

Elev del

Arbetsområde:

Vi arbetar med att tillverka bruksföremålen skärbräda och ett annat bruksföremål under höstterminen.

Konkreta mål:

Du ska ha hämtat enkla idéer från olika ställen till ditt slöjdarbete och gjort enkla skisser / ritningar utifrån de egna idéer använt olika redskap

Lärt dig vad de heter och hur de används på ett säkert sätt provat några enkla hantverkstekniker.

Tillverkat något utifrån egna idéer

Förståelse för hur färg, form och material påverkar ett slöjdföremål.

Kunskap om några slöjdmaterials ursprung

Dokumenterat ditt slöjdarbete i en loggbok

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Hur du kan använda handverktyg , redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Hur väl du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.

Hur välutvecklade omdömen du kan ge om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Hur välutvecklade resonemang du kan ge om färg, form och material

Undervisning:

Du får möjlighet att skapa egna enkla slöjdprodukter utifrån egna idéer och olika inspirationskällor.

Du får lära dig att använda lämpliga, redskap, verktyg och maskiner.

Du kommer att välja färg, form och material.

Du deltar i planeringen av ditt slöjdföremål och utvecklar din förmåga att ta ansvar för ditt arbete.

Du får träna på din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du kommer att arbeta med slöjdens arbetsprocesser som är idéutveckling, överväganden,framställning och värdering.

Uppgifter

  • Skärbräda

Kopplingar till läroplanen

  • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
    GrSär lgr11