Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen.

Skapad 2020-10-05 15:34 i Gemensamt i Falun Falun
Grundskola 7 – 9 Historia
En av de stora orsakerna till att vi har ett modernt civiliserat och demokratiskt samhälle, är Franska revolutionen. De idéer som väcktes då utmynnade i tankar om nya sätt att styra länder. Vilka friheter och rättigheter och skyldigheter som folk i länder skulle ha.

Innehåll

Syfte

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Konkretisering av mål

Ni skall känna till vilka orsaker det fanns till att franska revolutionen bröt ut.

Ni skall känna till viktiga skeenden under revolutionen. Händelseförloppet.

Ni skall känna till konsekvenser av revolutionen.

Ni skall kunna använda historiska begrepp.

Ni skall känna till viktiga gestalter under den här tiden. Ludvig XVI, Robespierre, Napoleon exempelvis.

Ni skall kunna reflektera över hur historia kan användas för olika syften.

Arbetssätt

Vi kommer ha föreläsningar, se filmer och diskutera detta ämne under ett antal veckor. Ni kommer få möjlighet att läsa och svara på frågor för att förstärka kunskaper. 

Bedömning

Era kunskaper i ämnet kommer bedömas i ett skriftligt prov utifrån matrisen nedan.

Matriser

Hi
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Har ej nått målen
E
C
A
Kunskaper
Eleven har (...) kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
grundläggande
goda
mycket goda
Resonera
Eleven visar det genom att föra (...) resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka levnadsvillkor och beskriver då (...) samband mellan olika tidsperioder.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Historieanvändning
Eleven kan föra (...) underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Begrepp
Eleven använda historiska begrepp på ett (...) fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: