Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

H7 Matematik Algebra

Skapad 2020-10-05 15:33 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi arbetar med algebraiska uttryck och ekvationer.

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

Begrepp

variabel, konstant, uttryck, algebraiskt uttryck, ekvation, prövning, mönster, talföljd, vänster led och höger led, likhet, obekant tal, antagande

Metoder 

Mål

Vad innebär det?

Avsnitt & filmer

Teckna algebraiska uttryck

T ex teckna ett uttryck för ett tal som är tre gånger så stort som x eller ett tal som är fyra midre än y. Eller teckna uttrycket som visar talet x multipliceras med 5 och produkten sedan divideras med 3.

 

2.1

Förenkla algebraiska uttryck

T ex förenkla uttrycket 5x + 3 + 2x – 9 eller z – 0,2 z – 1/10z

2.3

Beräkna värdet av ett algebraiskt uttryck, då variabeln är känd

 

T ex beräkna värdet av a + b när b=11 och a=10 eller

x/5 - y/4 om y=40 och x=15

2.1

Upptäcka och beskriva mönster och samband

 

2.2

Teckna och lösa ekvationer (metod för ekvationslösning)

2.4

2.5

2.6

 

HUR ska jag lära mig?

·       Lyssna på gemensamma/individuella genomgångar på lektionstid och anteckna!

·       Genomför praktiska/laborativa övningar under lektionstid.

·       Eget övande i t ex matematikboken, utdelade stenciler eller olika webbsidor, t ex NE, Kunskapsmatrisen och Quizlet.

·       Genom att göra diagnoser, förhör för att upptäcka styrkor och utvecklingsområden

·       Genom att alltid fråga vid osäkerhet och funderingar

·       Vara fokuserad och ta vara på all tid som ges i skolan t ex bonustid.

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

Det som bedöms är HUR du:

·         Löser problem och uppgifter

·         Vilka metoder du använder

·         Hur väl du behärskar begrepp

 

Underlag för bedömning är:

·        Ditt arbete på lektionerna

·        Det skriftliga provet

·        Inlämningar

 

Veckoplanering

Ungefärliga områden som kommer att hanteras respektive vecka:

Vecka

Sidor

Uppgifter

Innehåll

42

Bas: s.35 - 38

X: s.68 - 72

2.1

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

TVÅ: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22

TRE: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33

Algebraiska uttryck

43

Bas: s.39 - 41

X: s.73 - 77

2.2

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

TVÅ: 42, 43, 44, 45, 46, 48

TRE: 50, 51, 52, 53, 54, 56

 

Mönster

 

45

Bas: s.42 - 48

X: s.78 - 81

2.3

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65

TVÅ: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74

TRE: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84

 

2.4

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94

TVÅ: 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103

TRE: 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113

Förenkling av uttryck

 

Ekvationer

46

Bas: s.49 - 55

X: s.88 - 98

2.5

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 115, 116, 118, 120, 122

TVÅ: 123, 125, 126, 1127, 128, 130

TRE: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138

 

2.6

Minst en nivå av;

BAS: Alla

ETT: 139, 140, 141, 142, 144, 145

TVÅ: 148, 149, 150, 151, 56

TRE: 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165

Problemlösning med ekvation

 

Ekvationer med obekanta i båda leden

47

Bas: s.56 - 58

X: s.99 - 101

Blandade uppgifter - Minst en nivå

Behöver du träna mer? Gör diagnos och därefter uppgifter från s.102 – 104

 

Övningsprov och diagnos finns i Teams

 

 

 

48

 

PROV

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik

Matematik 7-9

På väg
1
2
3
Förmåga
Problemlösning Resonemang: Vilka strategier och metoder använder du? Varför valde du just den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är svaret rimligt?
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du behöver träna på att lösa problem för att utveckla fler strategier och metoder. Du behöver träna på att beskriva hur du tänker när du löser problem.
Du väljer och använder metoder och strategier som delvis fungerar att lösa problemet och kommer fram till förslag på möjliga lösningar. Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva hur du löst problemet och svara på varför du valt det tillvägagångssättet Du har en idé, eller kan hjälpa till att utveckla en idé om ett annat sätt att lösa problemet
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjliga lösning. Du kan förklara hur du löst problemet och du kan motivera varför du valt det tillvägagångssättet Du kan ge ett förslag på ett annat sätt att lösa problemet
Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning Du förklarar hur du löst problemet och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på problemet.
Förmåga
Begrepp Resonemang: Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du behöver träna på de matematiska begreppen och hur de hänger ihop.
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer. Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva vilka begrepp du använder och något om hur de hör ihop med varandra.
Du använder matematiska begrepp när du löser problem i delvis nya situationer. Du kan förklara begreppen du använder och hur de hör ihop.
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser problem i nya situationer, Du förklarar de begrepp du använder och hur de hör ihop, även om de kommer från olika matematiska områden.
Förmåga
Metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan någon metod, men behöver träna på de metoder som vi arbetat med ytterligare,
Du använder någon metod för att lösa enklare beräkningar med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
Förmåga
Kommunikation: Visa steg för steg hur du du kom fram till ditt resultat. Resonemang: Vad tillför du i diskussioner?
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du kan till viss del lösa uppgiften men måste strukturera detta mer. Du deltar inte i diskussioner.
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematisk språk. Du ställer någon fråga eller säger något som bidrar till diskussionen.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk. Du kommer med idéer och förklaringar som bidrar till att diskussionen förs framåt.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget. Du använder och utvecklar det andra säger, vilket leder till djupare diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: