Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-10-05 15:35 i Björklövens förskola Ale
Förskola
Vi vill väcka lusten till mer rörelse i barnens vardag. Hela förskolan har detta som fokusområde under detta läsår. Enligt Niss och Söderström (2006) gynnar rörelse den sociala förmågan och detta håller Grindberg och Jagtöien L. (2000) med om som anser att barns samarbetsförm¨åga ökar med rörelse. De ser även att självförtroendet ökar hos barn som genom rörelse fått en bra kroppsuppfattning och kroppskontroll.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Kotten befinner sig i nuläget i inledningsskedet av terminen. Två tredjedelar av barngruppen är ny. Vi lägger tyngdpunkten på anknytning så att barnen som individer och som grupp ska bli trygga med förskolemiljön och oss pedagoger.

Vi ser också att barnen på olika sätt behöver utveckla tillit till sin egen förmåga genom att träna motorik i vardagen.

Vi ser att det finns ett gemensamt intresse för rörelse i barngruppen. De rör sig gärna till musik. 

 

Omformulering av läroplansmål

Utveckling sker när:

Barnen visar att de är trygga med oss pedagoger genom att bli mindre ledsna, eller inte alls vara ledsna vid lämning. Le mot oss och busa/skoja. Krypa upp i famnen för tröst eller bara få gosa. Söka vår uppmärksamheten om det uppstår någon konflikt.

Barnen vågar prova nya aktiviteter både enskilt och i grupp. 

När barnen visar att de kan använda sin kropp på nya sätt och klarar saker som de övat sig på. Klättra upp och ner på sin stol, klä av och på sig, kunna röra sig fritt i skogen.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi vill erbjuda många olika sorters aktiviteter med rörelse.

Rörelsesånger 

Skogen tillsammans med Nallen

Fredagsfys tillsammans med de andra avdelningarna.

Vi delar in barnen i små grupper.

Erbjuda spännande aktiviteter som tex såpbubblor, utemålning o uppmuntra till balans etc.

Yoga

Vi prioriterar motorisk träning i vardagen tex. på och avklädning ges mer tid o i mindre grupp med mycket uppmuntran från en pedagog. 

Vi dokumenterar med bilder för att upptäcka vad barnen lär sig och när utveckling sker.

Dokumentation av aktiviteter och enskilda barns lärande läggs på Unikum. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: