Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - tema Olweus åk 1

Skapad 2020-10-05 15:34 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Värdegrund - tema Olweus åk 1
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Detta är en planering för värdegrundsarbete i åk 1. Olweus är en plan för att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. Det viktigaste för oss är att barnen ska känna sig trygga och säkra i skolan.

Innehåll

Vad kommer vi jobba med i Olweus-arbetet?

Vi kommer att arbeta utifrån det Olweus-material Helsingborgs stad tagit fram. Olweus värdegrundsfrågor är något vi berör dagligen i skolan men vi har också ett schemalagt Olweusmöte med barnen varannan vecka. Det viktigaste för oss är att barnen ska känna sig trygga och säkra i skolan. Alla ska känna att det är roligt att komma till skolan. Det vi kommer att jobba med är...

 • Klassrumsregler
 • Kompisregler
 • Trygghet på skolgården
 • Se film och diskutera
 • Samarbetsövningar
 • Samtal
 • Händelsekort

Hur kommer vi jobba med Olweus?

Vi kommer att jobba mot ett respektfullt förhållningssätt genom att eleverna får...

 • titta på filmer
 • delta i aktiviteter och samarbetsövningar
 • delta diskussioner och samtal
 • arbeta med arbetsblad/uppgifter som berör ämnet värdegrund

 

Varför ska vi jobba med Olweus?

Anledningen till att vi infört detta temaarbete är för att lära eleverna om vad som är ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra samt mot vår omgivning. Målet med arbetet är att eleverna ska känna sig trygga och säkra i skolan och tycka det är kul att vara här.


Year 6 - Great Marsden St John's Primary School

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: