Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommars projektstart HT -20

Skapad 2020-10-05 15:43 i 103701 Förskolan 79 & Park Stockholm Östermalm
Förskola
Hur ser månen ut på himlen? Barnen kommer i sitt utforskande om månen ta reda på hur månen kan se ut på himlen? Vart är månen när den inte syns? och hur fungerar livet på månen. Vi följer barnens intresse och frågor i projektet och kommer därifrån göra en djupdykning i detta naturvetenskapliga fenomen.

Innehåll

 

Tema: Barnen möter naturvetenskapliga fenomen i staden.

 

Engelbrekts- Gärdets övergripande syfte 

 

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll. Samtal med barn, sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barnens frågor på allvar. Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

1. välj ett projektområde- under den här terminen kommer barnen utforska vår måne. Hur den kan se ut, hur det fungerar på månen och vart månen bor.

 

3. Vilka förmågor ska barngruppen utveckla? - Genom det här projektet vill vi att barnen ska få möjligheten att utforska och reflektera över månens olika utseenden, förmågan se månen i olika former på himlen, förmågan att kunna lyssna in sina kompisar och att olika frågor och tankar är viktiga. Barnen ska känna trygghet i de olika grupper vi delar in dem i och får möjligheten att samabeta med olika kompisar.  Vi vill att barnen ska kunna skapa sig en bild av hur det är på månen med hjälp av olika begrepp som vi kommer rikta in oss på. ( ex rymdskepp, rymddräkt, kallt, varmt, former, luft

 

4. Vad ska barngruppen förstå efteråt? - Barnen ska förstå månens funktion, månens olika former och varför det är så, barnen ska förstå vart månen finns och hur man tar sig till månen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: