Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-10-05 17:03 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Teknik är i fokus under oktober och november 2020.

Innehåll

Pedagogisk Planering 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: oktober/november 2020

Förskolans namn: Kålhagens förskola

Grupp:Tomaten och Paprikan

Barnens ålder:1-2 år

År och datum: 2020-10-05

Planeringen Upprättad av: Arbetslaget Tomaten och Paprikan

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Teknik i vardagen och utifrån boken Promenad.
Vilka målområden i läroplanen berörs?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Barnen ska få utforska olika material att skapa och bygga med. Barnen kommer bland annat att tillverka hus av mjölkkartonger.
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Teknikfokus på temasamlingar. Aktiviteter då vi tillverkar material som tex hus. Byggande med olika material dagligen.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Lärlogg i unikum, pedagogiska dokumentationer på avdelningarna. Pedagogerna är ansvariga.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?


Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: