👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstlöv

Skapad 2020-10-05 16:59 i Lövberga förskola Östersund
Förskola
Vi upptäcker naturen med barnen och jämför löv.

Innehåll

Syfte: Vi undervisar barnen om den svenska skogen. Vi tittar på olika träd. Vad heter dom? Hur ser dom ut? Hur ser löven ut? Färger? Storlek? 

Vi kommer att plocka in löv och titta på och jämföra dom, och skapa utifrån dem. Vi gör rävar av löv. Vi laminerar löv och gör en sorteringslek, sorterar och delar in i kategorier. Vi kan göra ett memory av våra löv.

Arbetet fortgår utifrån barnens intresse. Alla pedagoger ansvarar för dokumentationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18