Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 1-3

Skapad 2020-10-05 18:06 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
God kunskap i modersmål underlättar inlärning av ett nytt språk. Om en elev redan har utvecklat dessa färdigheter på modersmålet, kommer han/hon lättare att kunna tillägna sig motsvarande färdigheter på ytterligare språk

Innehåll

 

Pedagogisk planering i modersmål polska årskurs 1 – 3

 

Innehåll

 

Centrala innehåll i årskurs 1 – 3 som ska genomföra bestå av;

 

Läsa och skriva, tala, lyssna och samtala

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

Språkbruk och kultur och samhälle.

 

Undervisning Syftet:

 

Undervisningen kommer att öka deras ordförråd, väcka elevernas intresse och lust att lära modersmålet. Eleverna kommer att utöka ordförråd och begreppsförråd och kan anpassa ordförråden i olika sammanhang samtidigt utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga.

 

Måluppfyllelse av kunskaper:

 

·       Att bygga upp barnens ordförråd. Barns förståelse knyts till egna erfarenheter och bakgrund. Samtidigt lär de sig nya ord som deltagare i olika sociala sammanhang.

 

·       Att tala, samtala och återberätta för andra mottagare.

 

·       Att kunna jämföra mellan svenska kultur och hemlandets kultur.

 

·       Att utveckla skrivförmåga.

 

·       Att utveckla litteracitet på modersmålet.

 

 

Genomförande av målet som koppla till styrdokument/kursplaner lgr 11:

 

·       Skrivkunnig med bokstäver och vokaler på modersmålet.

 

·       Högläsning från olika typer av böcker; litteratur, bilder, medier, stödtecken eller annat material som utmanar och skapa nyfikna hos barnen.

 

·       Varierande temaarbete för att skapa ett kunskapsdjup och en djupare förståelse för ord och begrepp.

 

·       Lek, spel och pyssla i olika tema te x. årstider, storlekar, färger osv.

 

·       Samspela, samtala och återberätta i gruppen.

 

·       Problemlösning i par och i grupp samt individuell.

 

·       Jämförande av kultur och samhälle i hemlandet och Sverige.

 

· 

 

jjjjjJobbar med synonym och motsatsord.

 

·       Digitala verktyg.

 

Olika bedömningar och dokumentation:

 

·       Elever kan tala och samtala modersmålet genom att visa sina åsikter, ställa frågor och återberätta.

 

·       Elever kan alla bokstäver och vokaler på sitt modersmål.

 

·       Elever kan använda ord/begrepp som de har läst sig i olika sammanhang.

 

·       Elever kan läsa enkla och korta texter.

 

·       Elever ökar sin skrivförmåga genom stavning och skapa enkla meningar.

 

·       Elever visar sitt talande genom att svara på frågor, återberätta, samtala och ställa frågor.

 

·       Elever agerar och visar sitt intresse i ämne. Motivation hos eleverna påverkar deras lärande.

 

·       Elever visar hur en mening byggs upp och använder rätt fraser och satser.

 

·       Elever kan högläsa enkla texter i gruppen.

 

·       Elever förstår skillnaden och kan jämföra Sverige och hemlandet t ex högsäsong, årstider.

 

Utvärdering min undervisning:

 

·       Alla kunskapskrav behandlas

 

·       Hur litteraturer och andra medier fungerar

 

·       Elevers aktivitet, engagemang och motivation i klassrummet

 

·       Hur digitala verktyg fungerade för elevernas nivå

 

·       Dokumentation som stöd för elevernas utveckling

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: