Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 6 ht 20 "Bråk, procent och proportionalitet"

Skapad 2020-10-05 18:48 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Under arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor kopplat till bråk och procent. Du kommer även ges möjlighet att undersöka proportionella samband. Om 3 hg godis kostar 24 kr, vad kostar då 7 hg?
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla dina matematiska förmågor kopplat till bråk och procent. Du kommer även ges möjlighet att undersöka proportionella samband. Om 3 hg godis kostar 24 kr, vad kostar då 1 kg?

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Problemlösningsförmåga

 • Tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll, till exempel en textuppgift kopplade till procent, bråk samt proportionella samband.
 • Välja relevanta metoder och räknesätt
 • Reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid såväl skriftliga räknemetoder som med miniräknare.

Begreppsförmåga

 • Visa och använda kunskaper om områdets begrepp

Metod

 • Omvandla mellan bråkform och blandadform
 • Addera och subtrahera tal i bråkform.
 • Förenkla bråk
 • Omvandla mellan bråk och procentform.
 • Beräkna procent av ett antal.
 • Läsa av och tolka tabeller och diagram

Kommunikationsförmåga

 • Redovisa beräkningar och lösningar till textuppgifter på olika sätt till exempel bilder, ord eller matematiska symboler.
 • Redovisa beräkningar och lösningar när du löser textuppgifter med miniräknare.

Resonemangsförmåga

 • Föra enkla resonemang om rimligheten i resonemang
 • Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar och redovisningar av textuppgifter.

 

För att lära dig kommer du:

 • Arbeta laborativt med t ex bråkplank, samt bråk- och procentcirklar
 • Ta del av genomgångar
 • Arbeta såväl enskilt som i grupp
 • Anteckna
 • Delta i matematiska diskussioner
 • Arbeta digitalt

Du visar att du kan när:

 • du deltar muntliga diskussioner och resonemang
 • du arbetar under lektionerna
 • du genomför diagnoser
 • du deltar i lektionsavstämningar, t ex formulär och whiteboard.fi
 • du genomför prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ma åk 6 ht 20 "Bråk, procent och proportionalitet"

Bråk och procent

F
E
C
A
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan i huvudsak tolka muntlig och skriftlig information för att lösa enkla textuppgifter. Exempel: Anna har 860 kr. Hon sparar 25% av pengarna. Hur mycket sparar Anna?
Du kan tolka muntlig och skriftlig information för att lösa textuppgifter. Exempel: En aktie köptes för 200 kr. Värdet ökade sedan med 30% Hur mycket är det nya värdet på aktien?
Du kan tolka muntlig och skriftlig information för att lösa mer komplexa textuppgifter. Exempel: En tröja kostar 699 kr. Priset sänks med 20 %. Vecka efter sänks priset ytterligare med 10 %. Hur mycket kostar tröjan efter den andra prissänkningen.
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du känner till några begrepp inom området. Exempel: Bråk, blandad form, procent, enklaste formen, bråkstreck, täljare, nämnare, andel och antal,
Du känner till och kan använda de flesta begrepp inom området. Exempel: 10 av 30 elever var sjuka i klass 6E. Hur stor del av eleverna var sjuka?
Du kan alla begrepp inom området och använder dem på ett säkert sätt.
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan använda någon metod för att göra enkla omvandlingar mellan bråkform och blandad form samt göra enkla beräkningar med tal i bråkform. Exempel: 6/4 + 3/4
Du uppvisar säkerhet i användandet av metoder för att göra omvandlingar mellan bråkform och blandad form samt göra beräkningar med tal i bråkform Exempel: 5 - 3/4 =
Du uppvisar säkerhet i användandet av metoder för att göra omvandlingar mellan bråkform och blandad form samt göra beräkningar med tal i bråkform och kan se matematiska samband mellan olika nämnare Exempel 1 4/6 + 2 7/18
Du har ännu ej visat detta
Du kan använda någon metod för att göra enkla beräkningar med procent. Exempel 25 % av 200
Du uppvisar säkerhet i användandet av metoder för att göra beräkningar kopplat till procent. Exempel: 70 % av 350
Du uppvisar säkerhet i användandet av metoder för att göra beräkningar kopplat till procent oavsett procentsats.
Kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat
Du kan till viss del redovisa dina beräkningar och lösningar
Du kan redovisa dina beräkningar och lösningar och dessa går att följa. Du kan använda dig av olika uttrycksformer till exempel bilder, ord och matematiska symboler.
Du kan redovisa dina beräkningar och lösningar och dessa är lätta att följa. Du väljer den mest lämpliga uttrycksformen utifrån uppgiften.
Resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan till viss del föra och följa enkla matematiska resonemang kopplat till bråk och procent.
Du kan föra och följa enkla matematiska resonemang kopplat till bråk och procent.
Du kan på ett tydligt sätt föra och följa matematiska resonemang kopplat till bråk och procent.

Proportionalitet

F
E
C
A
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan i huvudsak tolka muntlig och skriftlig information för att lösa enkla textuppgifter. Exempel: Tre kilo äpplen kostar 27 kr. Hur mycket kostar 5 kg äpplen?
Du kan tolka muntlig och skriftlig information för att lösa textuppgifter. Exempel: Ture tjänar 60 kr/timmen. Hur många timmar jobbar han om han tjänar 300 kr?
Du kan tolka muntlig och skriftlig information för att lösa mer komplexa textuppgifter. Exempel: 1,5 kg godis kostar 90 kr. Hur mycket godis får du för 54 kr?
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du känner till några begrepp inom området. Proportionella samband, graf, y-axel, x-axel, origo, tabell
Du känner till och kan använda de flesta begreppen inom området.
Du kan alla begrepp inom områden och använder dem på ett säkert sätt.
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan någon metod för att läsa av enkla tabeller och grafer.
Du kan läsa av olika slags tabeller och grafer
Resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta.
Du kan till viss del föra och följa enkla resonemang kopplat till proportionella samband i tabeller och grafer. Exempel: 3 15 kr 5 25 kr 8 ?
Du kan föra och följa enkla resonemang kopplat proportionella samband i tabeller och grafer. Exempel Jämför graferna och redogör för likheter och skillnader.
Du kan på ett tydligt sätt föra och följa resonemang kopplat till proportionella samband i tabeller och grafer. Exempel: I tre olika grafer visas hur affärer prissätter tennisbollar. Resonera kring prissättningen i respektive affär.
Kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan till viss del redovisa resultat i en tabell samt sammanställa dem i en enkel graf
Du kan redovisa resultat i en tabell samt sammanställa dem i en enkel graf.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: