Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På upptäcksfärd inom kubismen med Picasso och Popova.

Skapad 2020-10-05 18:49 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 6 Bild
Inom detta arbetsområde kommer du att få lära känna Popova och Picasso. Två av de stora målarna inom kubismen. Du kommer själv att få skapa porträtt i denna stil.

Innehåll


Mål
– syfte och konkretiserade mål

 

Du kommer under detta arbetsområde att få lära dig om kubism. Vi kommer att titta på olika konstnärers verk inom genren och fördjupa oss i Picassos samt Popovas bilder. Vi kommer att arbeta med bildanalys och du kommer att få träna din förmåga till reflektion, kommunikation samt analys av bilder. I dessa analyser kommer du även att få träna din förmåga att använda ord och begrepp som tillhör ämnet.

Vi kommer i vårt arbete med kubism att fördjupa våra kunskaper kring hur linjer och färg bygger upp bilder. Vi kommer även att prata om samt arbeta praktiskt med form, figur och perspektiv. Vi kommer att arbeta i 2D och 3D där D betyder dimensioner och du kommer att få träna dig i att föra figur till form.

 

 

 

Undervisning– genomförande och tidsplan


Vi kommer i vårt arbete att titta på, samtala kring samt inspireras av konstnärerna Popova och Picasso. Vi kommer att skapa porträtt i olika tekniker. Du kommer att få göra porträtt av en klasskamrat samt en rad självporträtt. Vi kommer att använda teckning, måleri och fotografi. Du kommer även att få skapa ett kubistiskt självporträtt i kartong.  Under arbetets gång kommer vi att:

- ha gemensamma genomgångar 

- synliggörande samtal under arbetsprocessen

- arbeta i teknikerna teckning och måleri

- arbeta med fotografi 

- använda tekniker för att skapa skulpturer i kartong

- studera bilder och träna oss i bildanalys 

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du får fortlöpande visa dina kunskaper och förmågor genom att:

- prova de olika tekniker och redskap som vi arbetar med

- utföra de olika bilduppgifter som är kopplade till området

- i samtal använda de ord och begrepp som introducerats

- i reflekterande samtal prata om din arbetsprocess

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: