Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under 1800-talet

Skapad 2020-10-05 19:30 i Söndrumsskolan 6-9 B Halmstad
Grundskola 6 Historia
Sveriges förändras mycket från slutet av 1700-talet till den stora utvandringen i slutet av 1800-talet. Området tar upp ett förändrat samhälle, folkrörelser, befolkningsexplosionen, ett nytt jordbruk och utvandringen till USA.

Innehåll

Planering: Sverige under 1800-talet

Syfte (från Lgr11): 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Tid: ca 15 lektioner 

För att nå E: 

-       Kunna förklara vad jordbruksreformerna storskiftet och enskiftet innebar.

-       Känna till orsakerna till Sveriges ökade befolkning under 1800-talet.

-       Känna till kyrkans roll i samhället.

-       Kunna orsakerna till att många svenskar utvandrade till Amerika.

     Ha förståelse varför folkrörelserna blev så pass stora under denna tid.

 

Begrepp:

Storskiftet, enskiftet, tegar, vaccin, katekes, husförhör, folkskola, reform, migration, emigration, immigration, folkrörelser 

 

För att nå högre betyg: 

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna: 

 • dra slutsatser (t.ex. vilka konsekvenser gav jordbrukets förändringar för samhället och befolkningen) 
 • jämföra (t.ex. kunna jämföra kyrkans roll i Sverige under 1800-talet jämfört med idag)
 • byta perspektiv (t.ex. kunna sätta sig in i hur livet förändrades för utvandrarna) 

 

 • Så här kommer vi att arbeta 

 • ·      Arbeta med Clio

 • ·      Genomgångar. 

 • ·      Diskussioner. 

 • ·      Olika uppgifter. 

 • ·      Titta på filmer. 

 • ·      Eget arbete. 

 •  

 • Bedömning 

 • Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.  

 • Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur använder områdets ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt.  

 

 

 

 

Uppgifter

 • Planeringar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: