Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad allting är uppbyggt av - är det kemi?

Skapad 2020-10-05 19:57 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vad allting är uppbyggt av baserat på FyKe Utkik
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt som händer runt dig är kemi. Kemi handlar om små delar som bygger upp allt kring oss. Delarna kan sättas ihop och bilda massor av olika saker och ämnen.

Innehåll

 Målet med undervisningen är att...

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

Mål

 • Veta vad menas med atomer och molekyler
 • Känna till de tre formerna alla ämnen kan finnas i
 • Veta när och hur ett ämne byter form

Viktiga ord och begrepp

 • atom
 • molekyl
 • kretslopp
 • grundämne
 • modell
 • fast form
 • flytande form
 • gasform
 • fasövergång
 • stelning
 • smältning

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken FyKe sid 8-17 (fast i det digitala läromedlet)
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar, svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med laborationer.
 • Vi dokumenterar våra laborationer med hjälpa av en mall för labbrapporter.
 • Vi kommer att avsluta med ett prov.

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vad allting är uppbyggt av

Ej godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Kunna förklara skillnaden mellan en atom och en molekyl
Kryssar i fel ruta
Kryssar i rätt ruta
Veta hur vatten ser ut i sina tre former.
Sätter inte alla på rätt plats.
Sätter alla på rätt plats.
Veta hur molekylerna ser ut i de olika formerna
Sätter inte alla på rätt plats.
Sätter alla på rätt plats.
Kunna förklara skillnaden mellan ett ämne i fast form och i gasform.
Kan inte förklara skillnaden på ett korrekt sätt.
Förklarar på ett enkelt sätt. Har med begreppet molekyler i sin förklaring.
Förklarar på ett tydligt sätt. Har med begreppen molekyler, vibrerar.
Kunna namnen på fasövergångarna.
Kan inte alla fasövergångar.
Kan alla fasövergångar.
Kan alla fasövergångar och använder begreppen, smälter, avdunstar, stelnar/fryser och avdunstar.
Aktivitet under lektionerna
Inte alls aktiv. Räcker inte upp handen, svarar inte på frågor. Gör inte klart alla uppgifter.
Aktiv. Räcker upp handen ibland. Svarar å en del frågor. Gör klart sina uppgifter.
Mycket aktiv. Räcker upp handen ofta. Svarar på många frågor. Gör klart alla sina uppgifter.
Ny aspekt
Har visat att man förstått begreppen atom molekyl kretslopp grundämne modell fast form flytande form gasform fasövergång stelning smältning avdunstning kondensering
Kan bara några få begrepp.
Kan de flesta
Kan alla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: