Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Alfa kap. 2

Skapad 2020-10-05 20:30 i Färlövs skola Kristianstad
Matematik Alfa kapitel 1 - addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer vi att lära oss mer om de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att träna och lära oss metoder när det gäller uppställning med de olika räknesätten. Vi kommer också arbeta en del med problemlösning.

Innehåll

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om följande:

 • Addition med uppställning
 • Subtraktion med uppställning
 • Multiplikation med uppställning
 • Kort division
 • Strategier när det gäller problemlösning

 

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Arbeta enskilt och med andra.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Lära oss använda metoder för uppställning när det gäller de olika räknesätten.
 • Arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), med aktiviteter och problemlösning.  
 • Gå igenom strategier vid problemlösning.
 • Kommunicera matematik och träna oss på att använda matematiska begrepp.

Bedömning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken.
 • Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning.
 • Du efter kapitel 2 får en skriftlig bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga i följande:

Använda matematiska begrepp
- Använda matematiska begrepp såsom; addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare.

Välja och använda metod
- Använda matematiska metoder för att räkna de olika räknesätten med hjälp av uppställning.

Problemlösning
- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt välja lämpliga strategier och metoder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Alfa kapitel 2

Jag...
Jag...
Jag....
Jag...
Metod - Addition
...behöver stöd när jag ska lösa ett additionstal med uppställning.
... kan ställa upp och räkna ut additionstal utan minnessiffra.
... kan ställa upp och räkna ut additionstal med minnessiffra.
Metod - Subtraktion
...behöver stöd när jag ska lösa ett subtraktionstal med uppställning.
...kan ställa upp och räkna ut subtraktionstal utan växling.
... kan ställa upp och räkna ut subtraktionstal med växling.
Metod - Multiplikation
...behöver stöd när jag ska lösa en multiplikation med uppställning.
... jag kan ställa upp och räkna ut multiplikationstal utan minnessiffra. ...kan multiplicera med 10.
...kan ställa upp och räkna ut multiplikationstal med minnessiffra. ...kan multiplicera med 100 och 1000.
Metod -Division
... behöver stöd när jag ska lösa ett divisionstal skriftligt.
...kan räkna kort division utan minnessiffra. ...kan dividera med 10.
... kan räkna kort division med minnessiffra. ...kan dividera med 100 och 1000.
Begrepp
... behöver stöd när jag ska använda och förklara begreppen.
...kan några begrepp, tex multiplikation, faktor, produkt
...kan flera begrepp och kan använda dem i kända sammanhang
...kan flera begrepp och kan använda dem i nya sammanhang
Problemlösning
...behöver stöd när jag ska lösa enkla matematikproblem.
... kan lösa enkla matematikproblem.
...kan lösa matematikproblem i flera steg.
... kan lösa matematikproblem i flera steg och med blandade räknesätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: