👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektstart

Skapad 2020-10-05 20:27 i 093291 Förskolan Brunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
"För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen, vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla"?

Innehåll

 Båda projektgrupper: “Hajarna och “Spejarna”, kommer att använda “Land Art” som metod för att låta barnen undersöka närmiljön. Land Art är en konstföreteelse som kopplar ihop landskap och konstverk och där landskapet är utgångspunkt för konstverket. 

 

Vår ambition är att genom Land Art göra barnen medvetna om naturens värde och om hållbarhet och ekologi, dvs. hur organismer samspelar med varandra. 

Den fysiska rörelsen på väg till skogen och på plats samt alla sinnliga erfarenheter som naturen ger tror vi också kommer att bidra till förståelse för naturens olika processer och kretslopp. 

 

Vi utgår från vår plats i Lill-Jansskogen som båda grupperna på Bäcken har erfarenhet av och en speciell relation till. Vi har platsen som utgångspunkt när barnen arbetar med sina hypoteser kring det som upplevs som spännande och vi kommer att arbeta både på vår särskilda plats och på förskolan.  

 

Genom att jobba utifrån fantasi, ibland fakta, gör vi undersökningar av det vi hittar. Fantasin och det lekfulla undersökandet är viktigt för att väcka förundran, empati och respekt inför det som är levande och vår intention är att ge barnen möjlighet att förstå att det kan finnas fler svar än ett och att vi människor kan se och tolka världen på flera sätt.  

Vi tror också att detta sätt att jobba på gagnar det vi kallar “hållbara relationer” mellan oss: Att se den andres och varandras egenheter, likheter och så småningom upptäcka att det finns en mångfald bland oss, att det är något positivt och att vi behöver ge och ta för att bibehålla relationen. 

 

Vi pedagoger har förberett oss genom att läsa om olika växters inbördes relation och kommunikation samt Land Art som konstföreteelse.  

Eftersom platsen i skogen väcker nyfikenhet och glädje i båda grupperna kommer vi under torsdagar att arbeta i tvärgrupper, något som stärker relationerna och skapar en “vi-känsla”. 

Att respektera barnens funderingar och spinna vidare på deras idéer är självklart för att göra dem delaktiga både i val och planering av projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN
  Lpfö 18
 • Kap 1. SAKLIGHET OCH ALLSIDIGHET
  Lpfö 18
 • Kap 1. EN LIKVÄRDIG UTBILDNING
  Lpfö 18
 • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
  Lpfö 18