Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - ekosystem (studio)

Skapad 2020-10-05 20:30 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Biologi
Ekosystem

Innehåll

 

Ekosystem, Energiflöden, Kretslopp

 

Lokal pedagogisk planering

 

 

 

Vecka 41 - 45

 

Biologi Direkt, sidor: 96 -110, 112-117 samt 350-385            

 

Undervisningens mål

 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

·         Använda biologins ord, begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

 

·         Använda dina kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning

 

·         Genomföra systematiska undersökningar och dra slutsatser från dessa

 

 

 

Mål för avsnittet

 

Du ska kunna

 

·         Producent och konsument

 

·         Näringskedja, näringsväv och näringspyramid

 

·         Nedbrytare och kretslopp

 

·         Allting sprider sig men ingenting försvinner

 

·         Ekosystemtjänster

 

·         Söka naturvetenskapliga information och genomföra en studie/uppdrag och andra undersökningar utifrån givna planeringar

 

 

 

Begrepp att arbeta med

 

kretslopp, ekologi, ekosystem, växtplankton, nisch, producent, konsument, toppkonsument, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, nedbrytare, mångfald, anpassning, konkurrens och samarbete, ekosystemtjänst

 

 

 

Undervisning

 

Undervisningen kommer att ske genom genomgångar, klassrumsdiskussion, laborationer,  och eget sökande av fakta.

 

 

 

Bedömning

 

Bedömningen kommer att ske genom lektionsdelaktighet, prov och en presentation enligt ämnesmatris sista sidan. Ämnesmatris/biologi -Kunskapskraven enligt läroplan – 2011

 

 

 

Planering

 

Vecka

Innehåll

Aktivitet/Laboration

41

Ø  Samspel/Ekologi genomgång

 sidor 99 -104

Ø  Filmvisning: ”Sjön” (15 min)

Klassrumsdiskussion

Ø  Introduktions av elevsuppdrag ” Gruppresentationer om Ekologi”

Instruktionen finns separat

 

42

Ø  Konkurrens och samarbete sidor 105 – 110

Genomgång/gruppdiskussion

Ø  Arbeta med uppdraget

 

 

43

Ø  Fördjupning

Ø  Arterna är anpassade till sin miljö sidor 112- 117

 

Arbeta med uppdraget

45

Ø  Arbeta klar med uppdraget

Ø   

Skriftligt förhör

sidor. 96 -110

 

44

Ø  Höstlov

 

😊 😊 😊

 


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: