Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2020-10-05 21:09 i Knutby skola Uppsala
Teknik åk 2
Grundskola 2 – 3 Teknik
Väcka elevernas nyfikenhet och utvecklas deras förmågor inom teknik.

Innehåll

Syfte med undervisningen är att väcka nyfikenhet och utveckla elevernas förmågor att, som det står i Lgr 11, "ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt".

Mål att arbeta mot 

 • Hitta och undersöka teknik i vår vardag. I ett rum, i köket, i klassrummet och på väg till skolan.
 • Konstruera på en årskursanpassad nivå.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Dokumentera arbetet på en åldersanpassad nivå
 • Prova på att programmera. 

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Vi kommer att se korta filmklipp.
 • Undersöka, reflektera och prova igen.
 • Diskutera om teknik och tekniska lösningar.
 • Bygga och konstruera olika föremål med olika tekniska lösningar.
 • Vi kommer att programmera både analogt.

Vad ska bedömas?

 • Följa en beskrivning.
 • Känna till några föremål i vardagen och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Känna till hur några föremål i vardagen har förändrats över tid.
 • Dokumentera i form av enkla skisser och bilder.
 • Känna till några olika material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Enkel programmering analogt samt digitalt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 2-3

Din förmåga att...
På väg mot målet
På god väg mot målet
Du har uppnått målet
Du visar högre kunskaper
undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. Du kan resonera och dra paralleller till tidigare upptäckter.
konstruera på en årskursanpassad nivå
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt. Du ger förslag på utvecklingsmöjligheter.
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Du använder flera ämnesspecifika ord och begrepp i rätt sammanhang.
dokumentera arbetet på en årskursanpassad nivå
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår. Du tar del av andras arbeten och låter dig inspireras för att utveckla din egen dokumentation.

Teknik, människa, samhälle och Miljö

På väg mot målet
På god väg mot målet
Du har uppnått målet
Du visar högre kunskaper
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändras över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid. Du börjar fungera kring fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: