Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia åk6

Skapad 2020-10-05 22:05 i Björkvallsskolan Uppsala
Atomer och olika faser av fasta ämnen, vätskor och gaser.
Grundskola 6 Kemi
Vad är materia för något? Hur kan vi veta om det är materia eller inte? Är luft materia? Är vatten materia?

Innehåll

Syfte

Att få bättre förståelse om världens uppbyggnad och hur ämnen påverkas av olika fenomen. Få förståelse för hur luften och gaser fungerar på jorden, samt vattenförsörjningen och dess egenskaper.

Lektioner och arbetssätt

Vi kommer arbeta med området fram till vecka 38.

Eleverna kommer få ut böcker som vi kommer jobba med, de 3 första kapitlen (Vad allting är uppbyggt av, Luft och Det livsviktiga vattnet).

Det kommer bli några praktiska moment där vi undersöker olika ämnen.

Vi kommer se på några utbildningsfilmer.

Området avslutas med ett prov.

Detta ska jag kunna

 • Begreppen
  • Grundämne
  • Molekyl
  • Kemisk förening
  • Kretslopp
  • Fotosyntes
  • Luftmotstånd
  • Lufttryck
  • Ytspänning
  • Vattenförsörjning
 • Hur en atom är uppbyggd
 • Kemisk beteckning och färg på följande ämnen
  • Syre
  • Väte
  • Kol
  • Kväve
  • Vatten
  • Koldioxid
 • De olika faserna och fasövergångarna
 • Vad jordens luft innehåller för gaser
 • Varför luften rör på sig
 • Ge exempel på luft- och vattenföroreningar och vad vi kan göra för att minska föroreningarna
 • Vattnets kretslopp
 • Hur vi räknar ut densitet
 • Skillnaden mellan söt-, bräckt- och saltvatten
 • Hur vattenreningsverket fungerar

Examination

Prov vecka 40. Utöver provet kommer bedömning ske under lektioner och laborationer, hur du arbetar och vad du bidrar med i diskussioner och frågor.

Matriser

Ke
Björkvalls kemimatris åk6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Laborativt och praktiskt
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenbidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert,ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp, samband och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: