Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 ht20

Skapad 2020-10-05 21:44 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - elevens val
Bienvenidos a estudiar español! Vi kommer att arbeta med vår lärobok colores, där vi lyssnar, tittar, läser, skriver och lär oss fakta om andra spanska talande länder. Du kommer att få redovisa muntligt och ha en skriftligt prov. Du ska alltid ha med dig till lektionerna dator och allt annat material.

Innehåll

 Förmågor: TALA, LYSSNA, , SKRIVA, LÄSA, KULTUR

VECKOR

FÖRMÅGOR

ARBERTSOMRÅDE

LÄROMEDEL

PROV

V.36 -39

TALA, LYSSNA, SKRIVA, KULTUR LÄSA

REPETION

AV VT

STENCILER

 

V.40.

 

HOLA !

QUIEN ERES?

QUIERES CHATEAR?

 

Colores

Cap. 1

Muntligt redovisning

V.41

 

VERB ESTAR O SOY

Mi vida!

Mi cuarto

LÄXA QUIZ

Stencil , video

Colores

 

v.42

 

Mi semana

Fakta Bolivia

Mas textos

LÄXA QUIZ

p. 16-23 colores

 

 

v.43

 

Mis amigos

En el cole

Kändis

LÄXA QUIZ

p.24-28

Cap. 2

Muntligt presentation

“En kändis”

v.44

ST

LOV

 

V.45

 

Como es un buen amigo

Fakta Venezuela!

Poemas !

Mas textos

 

LÄXA QUIZ

Cap. 2

p. 24-35

 

 

 

 

v.46

 

 

iDigame !

iMochila perdida!

LÄXA QUIZ

 

p.36-39

 

 

v.47

 

 

 

En la ciudad

Bienvenidos a mi barrio

Como llego a…

 

LÄXA QUIZ

Cap. 3

p. 40-44

 

v.48

 

Fakta Colombia

Cancion La Bicicleta

Mas textos

LÄXA QUIZ

 

p. 45-51

PROV SKRIFTLIGT

v.49

 

En el restaurant

Donde vamos a comer?

En el restaurante el cinco

LÄXA QUIZ

 

Cap. 4.

p.52-56

 

v.50

 

La comida en España

Mas textos

LÄXA QUIZ

 

p.58-63

 

v.51

 

REPETION

 

 

Matriser

M1
Bedömningsmatris spanska åk 7-9

Att läsa och förstå
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Att skriva texter anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du skriver efter en eller ett par genomläsningar.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer vid första genomläsningen. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: