Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och mitt närområde

Skapad 2020-10-05 22:35 i Strandskolan Kristinehamn
Jag hemma, jag i skolan, jag i trafiken på väg till och från skolan
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska prata om våra familjer, hur och vart vi bor samt hur vi tar oss till skolan på ett säkert sätt.

Innehåll

Tidsperiod

Mål 

 • Du ska kunna de vanligaste släktorden som mamma, pappa, bror, syster, syskon, mormor/morfar, farmor/farfar 
 • Du ska kunna berätta för kamraterna om din familj och hur du bor.
 • Du ska utöka sin förståelse för att alla människor är olika och har olika behov.
 • Du ska kunna trafikreglerna så du kan gå till skolan med kunskap om hur man går i trafiken och veta de mest utsatta ställen där trafiken är som farligast
 • Du ska förstå betydelsen av att använda reflexer i mörkret
 • Du ska förstå att en karta är ritad ovanifrån och att det är en förminskning av verkligheten

 

Arbetssätt

- Rita din familj och ditt boende

- Berätta och samtala utifrån bilderna

- Jämföra din familj och ditt boende med dina kamraters

- Rita din skolväg och prata om trafiksäkra vägar och risker

- Titta på film om trafik 

- Gå ut i trafiken i närområdet

- Lära dig några trafikregler och trafikmärken

- Titta på en karta och samtala om bilden och jämföra med verkligheten

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du muntligt, skriftligt eller i bild visar att du kan

 • Vanligaste släktorden
 • berätta om olika familjekonstellationer
 • Ge exempel på hur man kan bo.
 • vanligaste trafikreglerna utifrån dig själv och betydelsen av att använda reflexer
 • kunna förklara vad en karta är
 • Delta i aktiviteter och diskussioner

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: