Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga år 2

Skapad 2020-10-06 06:37 i Tanneforsskolan Linköping
NTA Balansera och väga
Grundskola 2 NO (år 1-3) Teknik
Kan du balansera?

Innehåll

NTA Balansera och väga

Du kommer att få prova på att balansera olika saker. Vad är balans? Hur blir det balans?

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Du kommer att få fundera, förutsäga och testa att balansera saker.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Du kommer att lära dig viktiga begrepp som t.ex. förutsägelse, balans, jämnvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.
Du kommer att lära dig att dokumentera det du upptäcker.

4. Arbetssätt

Du kommer att få förutsäga, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.
Du kommer att få prova balans både ute och inne.
Du kommer att få dokumentera och beskriva vad du skattar och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.

6. Kunskapskrav

Du ska vara aktiv och göra förutsägelser på lektionerna.
Du ska vara aktiv och experimentera efter de anvisningar som ges.
Du ska med hjälp kunna dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt.
Du ska kunna beskriva dina experiment och använda orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.


5. Bedömning

Vi kommer att under arbetets gång bedöma att du är aktiv vid förutsägelser, experiment och dokumentation.Vi kommer även att lyssna om du använder dig av de begrepp vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3

Matriser

NO Tk
Balansera och väga

steg 1
steg2
steg3
Begrepp
hypotes/förutsägelse, resultat, stödpunkt, jämvikt, balansvåg, kalibrera, tyngre än, tyngst, lättare än och lättast
Du förstår inte alla begrepp, utan behöver få dem förklarade för dig.
Du förstår de olika begreppen men använder dem inte när du själv pratar.
Du förstår de olika begreppen och använder dem också när du pratar.
Göra en hypotes/förutsägelse
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp av en kompis eller fröken för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, men ger ingen förklaring till varför du tror så.
Du kan formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, och kan motivera/argumentera för varför du tror så.
Utföra en undersökning
 • Fy   3
 • NO   3
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller kamrater. Du behöver ibland bli påmind om att fokusera på uppgiften.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut med endast lite stöd av lärare eller kamrater. Du gör ditt bästa och fokuserar på uppgiften men din dokumentation är något slarvig.
Efter att ha lyssnat på instruktionerna kan du själv, eller genom att samarbeta i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du arbetar fokuserat med uppgiften och är nogrann när du dokumenterar.
Dra slutsats
Jämföra och se samband
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp av fröken eller en kompis för att komma på vad ni kommit fram till i undersökningen.
Du kan själv berätta resultatet av undersökningen men jämför inte resultatet med din hypotes/förutsägelse.
Du kan jämföra resultatet av undersökningen med din hypotes/förutsägelse och berätta om den stämde eller inte.
Reflektera över ditt eget lärande
 • Gr lgr11
Du kan inte berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta hur dina tankar har ändrats efter att ha genomfört undersökningarna. (Du jämför det du trodde förut med vad du vet nu)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: