Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2020-10-06 07:28 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Matematik
Vi räknar rabatten på en viss vara, sannolikheten för att en händelse ska inträffa, bland annat.

Innehåll

Det här övar vi på lektionerna: 

 Begrepp och metoder

 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
 • textuppgifter, problemlösning - enskilt, i par och helklass

Ord: decimalform, procentform, bråkform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

Problemlösning

 • Förstå frågan i en textuppgift
 • Använda olika strategier för att lösa uppgiften - rita och pröva
 • Rita en bild och/eller prova dig fram
 • Skriva en uträkning (formulera uttryck)

Resonemang

 • Ställa frågor, besvara frågor och samtala om ett matematiskt innehåll.

 Kommunikation

 • Visa tydligt din uträkning, med siffror, symboler och/eller bild.
 • Bedöma rimlighet

Så här arbetar vi:

 • Genomgång av lärare
 • Arbeta enskilt, par/grupp och helklass
 • Film
 • Spel
 • Träna på dator, nomp.se och elevspel.se

Vi bedömer hur väl du visar dina kunskaper om det vi tränar på lektionerna genom:

 • Diagnos och prov, på papper och/eller skolverkets diamantdiagnoser på nomp.se
 • Hur du arbetar under lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: