Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an STENEN 6/10-20 Värdegrund/ Naturvetenskap

Skapad 2020-10-06 07:58 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Malin och Anki     

Vecka: 41      

Mål- och kunskapsområde:  Naturvetenskap/ Värdegrund    

Nyfikenhetsfråga:  Vem ser Dim?    

 

Barnets gör:

Barnen har diskuterat hur vi ska skydda Dim`s hus från olika väder. Ett förslag var "bygga tak"! Ett annat förslag var Paraply. Det beslutades att vi skulle hänga upp ett Paraply ovanför Dim`s hus. Ett Paraply togs med och hängdes upp i träden ovanför huset.

     

Pedagogerna tänker:

Att barnen blir medveten om årstidsväxlingarna och olika vädertyper samt att de krävs olika typer av kläder och skydd beroende på vädret.

     

Analys/sammanställning lärande:

Insikt av olika behov vid årstidsväxlingar och väderväxlingar.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Hur gör Dim? Hur skyddar han sig i olika årstidsväxlingar, boende, kläder, insamling av mat.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: