Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

didaktisk planering estetiska uttrycksformer

Skapad 2020-10-06 08:24 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Väcka intresset för estetiska uttrycksformer

Innehåll

Mål: Att varje barn får utforska samt uppleva en mångfald av skapande processer såsom lek, bild, rörelse, sång, drama och musik.  Att varje barn får uttrycka tankar och reflektioner med olika språk och skapande processer. 

 

Metod:

Varje barn ska få uppleva:

- musik av varierande genrer.

- skapande med varierande material.

- drama på olika sätt.

- lärmiljöer där fantasin får skapa leken.

- använda och utveckla sin fantasi i samspel med andra och olika material

 

 

Syfte/varför: Varje barn ska:

- få en förförståelse för olika musikgenrer 

- få uppleva och få en förförståelse för olika material

- få uppleva att uttrycka sig på olika sätt och i olika situationer

- för att uppleva  det sociala samspelet, kompromisser, ge och ta 

- uppleva att dela med sig, empati, hjälpsamhet, vänta på sin tur

 

Hur:

- lyssna på olika genre av musik

- erbjuda en mångfald av material och färger att skapa med

- närvarande och stöttande pedagoger

- delar med oss av material, erbjuder hjälp till kompisar, tar emot hjälp, 

 

Vi har valt en mängd läroplansmål som kan erbjudas, men vi utforskar inte alla på en gång. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: