Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan åk8

Skapad 2020-10-06 08:37 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 8 Geografi
Vi kommer under några veckor att arbeta med kartan och lära oss att använda olika typer av kartor. Om du lär dig att använda olika typer av kartor och tekniker blir det enklare för dig att orientera dig i världen. En karta kan då ge dig mängder med information som du kan använda på olika sätt. Då kommer en karta kunna säga mer än tusen ord!

Innehåll

Introduktion till arbetsområdet

Vi kommer under några veckor att arbeta med kartan och lära oss att använda olika typer av kartor. Om du lär dig att använda olika typer av kartor och tekniker blir det enklare för dig att orientera dig i världen. En karta kan då ge dig mängder med information som du kan använda på olika sätt. Då kommer en karta kunna säga mer än tusen ord!

Vi har delat upp arbetsområdet i tre delar:

Del 1: den första delen arbetar vi med framförallt kartprojektioner och jordens gradnät.

Målet med detta är att du ska ha kunskap om:

- Kartprojektioner: du ska förstå att kartan inte alltid behöver stämma överens med verkligheten. Ibland kan länder se större ut än vad de egentligen är (i förhållande till andra länder).

- Du ska förstå geografiska begrepp såsom: norra halvklotet, södra halvklotet, västra halvklotet, östra halvklotet.

- Gradnätet: jorden har delats in i ett rutnät, vilka kallas breddgrader (latitud) och längdgrader (longitud). Du ska kunna använda dig av dessa för att tala om var på jordklotet en viss plats ligger. Exempel: på vilken längd- och breddgrad ligger plats A (se globen nedan)?

Del 2: den andra delen av arbetsområdet arbetar vi med namngeografi.

Målet med detta är att du ska kunna:

- placera ut geografiskt objekt på rätt plats på en blindkarta. Exempel på geografiska objekt är: hav, öknar, bergskedjor, länder och städer.

Del 3: den tredje och sista delen arbetar vi med temakartor och GIS-system.

Målet är att du ska kunna undersöka omvärlden med hjälp av olika typer av kartor och då kunna:

- förklara vad olika typer av kartor och/eller diagram kan tala om för dig (kan användas till) och vad de inte kan tala om för dig (inte kan användas till).

Vad kan denna karta kan tala om för dig? Vad kan den inte tala om för dig?

Bedömning

Nivå 1:

• Du ska, med mindre noggrannhet, kunna placera ut koordinater för några geografiska objekt.

• Du ska kunna placera ut:

- Alla världsdelar

- Hav: Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen, Medelhavet och Östersjön.

- Floder: Nilen, Mississippifloden, Ganges och Amazonfloden

- Vilken världsdel följande städer ligger i: New York, London, Moskva,
Kairo, Tokyo, Paris, Rom, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors,
Reykjavik.

- Bergskedjor: Himalaya (där världens högsta berg, Mount Everest, ligger),
Anderna och Alperna

- Länder: De nordiska länderna samt sju länder till i Europa, Kina, Indien,
USA, Ryssland, Brasilien och fem länder till i världen (ej i Europa).

- Öknar: Saharaöknen, Antarktis

- du kan använda dig av temakartor och GIS och till viss del kunna
förklara vad de kan och inte kan användas till.

• Du kan beskriva ett land utifrån olika temakartor.

Nivå 2:

• Du ska, med större noggrannhet, kunna placera ut rätt koordinater för några geografiska objekt.

• Du ska kunna placera ut:

- Alla världsdelar

- Hav: Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen, Medelhavet, Östersjön,
Röda havet, Nordsjön, Norra Ishavet, Mexikanska golfen, Svarta Havet,
Kaspiska Havet.

- Floder: Nilen, Mississippifloden, Ganges, Amazonfloden, Yangtse
(Changgjiang), Rhen, Donau

- Vilket land följande städer ligger i: New York, London, Moskva, Kairo,
Tokyo, Paris, Rom, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik.
+ 5 valfria huvudstäder till i Europa och 10 stora städer i världen.

- Bergskedjor: Himalaya (där världens högsta berg, Mount Everest,
ligger), Anderna, Alperna, Atlasbergen Klippiga bergen, Uralbergen och
Skanderna.

- Länder: De nordiska länderna samt 20 valfria länder till i Europa. Kina,
Indien, USA, Ryssland, Brasilien och 20 valfria länder till i världen (ej i
Europa).

- Öknar: Saharaöknen, Antarktis och minst 4 öknar till

• du kan använda dig av temakartor och kunna förklara vad de kan och inte kan användas till.

• du kan använda dig av flertalet temakartor (och GIS) och kan resonera kring dess användningsområden (se samband och dra slutsatser).

Nivå 3:

• Du ska, med större noggrannhet, kunna placera ut rätt koordinater för några geografiska objekt.

• Du ska kunna placera ut:

- Alla världsdelar

- Hav: Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen, Medelhavet, Östersjön,
Röda havet, Nordsjön, Norra Ishavet, Mexikanska golfen, Svarta Havet,
Kaspiska Havet.

- Floder: Nilen, Mississippifloden, Ganges, Amazonfloden, Yangtse
(Changgjiang), Rhen, Donau och två stora floder till.

- Vilket land följande städer ligger i: New York, London, Moskva, Kairo,
Tokyo, Paris, Rom, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik.
+ 5 valfria huvudstäder till i Europa och 10 stora städer i världen.

- Bergskedjor: Himalaya (där världens högsta berg, Mount Everest, ligger),
Anderna, Alperna, Atlasbergen Klippiga bergen, Uralbergen, Skanderna
och någon mer bergskedja

- Länder: nästan alla länder i Europa samt över 40 länder runt om i
världen (ej Europa).

- Öknar: Saharaöknen, antarktis och minst 4 öknar till.

• du kan använda dig av temakartor och kunna förklara vad de kan och inte kan användas till.

• du kan använda dig av flertalet temakartor (och GIS) och kan resonera kring dess användningsområden (se samband, dra slutsatser) samt jämföra länder/områden med hjälp av kartorna.

 

Matriser

Ge
Kartan

F
E
C
A
Kunskapskrav 1
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett ___ fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Kunskapskrav2
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett___fungerande sätt,
i huvudsak
relativt väl
väl
Kunskapskrav 3
Eleven har ____kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med ___säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
grundläggande viss
goda relativt god
mycket goda goda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: