Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema åk 3

Skapad 2020-10-06 08:44 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Ett sagotema för elever i åk 2
Grundskola 3 Svenska
Under några veckor kommer vi att arbeta med temat sagor. Du kommer att få läsa och lyssna till olika sagor, lära dig sagans kännetecken och slutligen skriva en egen saga.

Innehåll

 

Undervisning:

I Sagotemat kommer du att få:

- Lyssna på och läsa olika klassiska sagor. 

- Samtala om olika sagors innehåll, kännetecken och budskap. 

- Sammanfatta sagor med hjälp av olika stödmallar. 

- Återberätta en saga så andra förstår. 

- Träna på att göra person- och miljöbeskrivningar med hjälp av adjektiv. 

- Förbereda din egen saga genom en berättelsekarta.

- Skriva en saga med tydlig handling (inledning, händelseförlopp, avslutning) på dator och för hand.         

- Bearbeta din text efter kamratbedömning. 

- Ge kamratbedömning på någon annans text. 

- Illustrera din saga för att förstärka ditt budskap.

Bedömning:

I temat Sagor kommer vi bedöma din förmåga att:

- Återberätta en saga så att innehållet blir tydligt för andra. 

- Delta i samtal om sagans budskap och innehåll. 

- Skriva en saga med inledning, problem, lösning och avslutning, samt sagans specifika drag (ex. ondska, hjältar, magiska tal).

- Skriva meningar med stor bokstav och punkt, samt stava flertalet vanliga ord.

- Skriva med läslig handstil och på dator.   

- Bearbeta och förbättra din text efter kamrat- och lärarbedömning. 

- Ge kamratbedömning till en kompis. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: