Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 4-6

Skapad 2020-10-06 08:45 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Modersmål
Modersmålet underlättar inlärning av ett nytt språk. Om en elev redan har utvecklat dessa färdigheter på modersmålet, kommer han/hon lättare att kunna tillägna sig motsvarande färdigheter på ytterligare språk.

Innehåll

 

Pedagogisk planering i modersmål polska 4 – 6

 

Modersmålet underlättar inlärning av ett nytt språk. Om en elev redan har utvecklat dessa färdigheter på modersmålet, kommer han/hon lättare att kunna tillägna sig motsvarande färdigheter på ytterligare språk.

 

Innehåll

 

Centrala innehåll i årskurs 4 – 6 som ska genomföra bestå av:

 

·       Läsa och skriva

 

·       Tala, lyssna och samtala

 

·       Berättande texter och sakprosatexter

 

·       Språkbruk

 

·       Kultur och samhälle

 

Genomföra av målet som koppla till styrdokument/kursplaner lgr 11:

 

·       som sedan tolkas, svara på frågor och sammanfatta.

 

·       Skriva olika texttyper (genrers) t ex saga, dikt, faktatext osv.

 

·       Använder hjälpmedel för att söka ord/begrepp samt grammatisk uppbygg i olika former t ex ordböcker, digitallexikon osv.

 

·       Göra muntlig presentation med valfritt hjälpmedel.

 

·       Träna på att uttala sig rätt samt kan jämföra med svenskas.

 

·       Läsa på skönlitteratur, lyrik, sagor och myter om olika områden.

 

·       Träna på ord/begrepp, synonym och motsatser.

 

·       Lära om hemlandet och jämföra med Sverige

 

·       Musik och sånger

 

·       Problemlösning i par, grupparbete och individuella.

 

·       Digitala webbverktyg och Ipad

 

Olika bedömningar och dokumentation:

 

·       Elever kan förstå och tolka den de läste. De kan förklara/sammanfatta och kan visa sin skriftliga förmåga genom att använda rätt grammatiska byggnad med fint flyttade i texten.

 

·       Elever kan återberätta muntligt det lästa med rätt sekvens av steg och rätt uttal.

 

·       Elever kan skapa en levande muntlig presentation och kommunicera med deltagarna på ett bra sätt.

 

·       Elever visar sin läsförståelse genom att t ex göra sammanfattning, berättar osv.

 

·       Elever kan använda ord/begrepp i olika sammanhang.

 

·       Elever kan visa på skillnad mellan kulturen i hemlandet och i Sverige.

 

·       Elever kan söka hjälp om vad ord betyder och hur de grammatiskt är uppbyggda på modersmålet och svenska.

 

·       Elever kan samarbeta med andra genom att lyssna, tala med andra med respekt.

 

·       Elever kan använda enkla digitala webbverktyg för att klara uppgifterna.

 

·       Elever förstår språket och grammatisk uppbyggnad och hur det skiljer sig från svenskans.

 

Utvärdering min undervisning:

 

·       Alla kunskapskrav behandlas

 

·       Hur litteraturer och andra medier fungerar

 

·       Elevers aktivitet, engagemang och motivation i klassrummet

 

·       Hur digitala verktyg fungerade för elevernas nivå

 

·       Dokumentation som stöd för elevernas utveckling och som underlättar betygsättning

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: